[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.06.10

retrojälg

Programmi * täitmise ajal jäädvustatud ajalooandmetest pärast täitmise lõppu tekitatud jälg.
Märkus:
Retrojälg erineb täitmisjäljest, mis tekitatakse täitmise ajal, kumulatiivselt.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.10

retrospective trace

A trace produced after execution of a program has ended, from historical data recorded during the execution.
Märkus:
It differs from an execution trace which is produced cumulatively during execution.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.23

RFC

Internetti käitavaid protokolle kirjeldavate dokumentide nimi.
Märkus:
RFC on lühend nimetusest „Request for Comments„ (kommentaarikutse).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.23

RFC

Name of documents that describe protocols driving the Internet.
Märkus:
RFC is an acronym for „Request for Comments„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.13

ribalaius

Sagedusriba ülemise ja alumise piirsageduse vahe.
Näide:
vähemalt poole tippamplituudi suuruse amplituudiga sageduste riba laius.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.13

bandwidth

The difference between the lower and upper limiting frequencies of a frequency band.
Näide:
The width of a band of frequencies limited to amplitudes greater than 50% of the peak amplitude.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.02

ribatõkkefilter
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.02

bandstop filter
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.02.08

rida

tekstirida (synonym)

Märgi * jada, mis tavaliselt koosneb sõnadest ja tühikutest ja mis mingi vormindus protsessi toimel on joondatud, harilikult alusjoonele.
Märkus:
Rea pikkuse määrab vorminduse selles faasis kasutada olev ruum.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.02.08

line

line of text (synonym)

A sequence of characters, usually consisting of words and spaces, that, as determined by some formatting process, are aligned, usually on a baseline.
Märkus:
The length of a line is determined by the space available at that point during formatting.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.12.05

rida-pildiandur

Ühest valgustundlike elementide reast koosnev pildiandur.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.12.05

linear array sensor

A vision sensor (30.12.07) consisting of a single row of light-sensitive elements.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.47

riistprogramm

tarkvarariist (synonym)

Programmi või ta dokumentatsiooni väljatöötamiseks, testimiseks, analüüsimiseks või hoolduseks kasutatav tarkvara.
Näide:
ristviidete generaator, dekompilaator, draiver, redaktor, vooskeemiprogramm, monitor, testjuhtude generaator, ajastuse analüsaator.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.47

software tool

Software used in the development, testing, analysis, or maintenance of a program or its documentation.
Näide:
Cross-reference generator, decompiler, driver, editor, flowcharter, monitor, test case generator, timing analyzer.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.07

riistvara

Infotöötlussüsteemi kõik füüsilised komponendid või osa neist.
Näide:
Arvutid, välisseadmed.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.07

hardware

All or part of the physical components of an information processing system.
Näide:
Computers, peripheral devices.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.40

riistvaraprojekteerimise keel

Eri- keeletarinditega ja mõnikord ka verifitseerimis * protokollidega * projekteerimiskeel, mida kasutatakse riistvara tehnilise lahenduse väljatöötamiseks, analüüsiks ja dokumenteerimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.40

hardware design language

HDL (synonym)

A design language with special language constructs and, sometimes, verification * protocols, used to develop, analyze, and document a hardware design.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.13

riiv

Tingimusavaldis, millega määratakse selektiivootelauses alternatiivi avatud või suletud olek.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.13

guard

A conditional expression used to determine the open or closed nature of an alternative in a selective wait statement.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.10

rike

defekt (synonym)

Ebanormaalne olukord, mis võib põhjustada funktsionaalüksuse nõutava funktsiooni täitmise võime kahanemise või kadumise.
Märkus:
IEV 191-05-01 määratleb rikke olekuna, mida iseloomustab võimetus täita nõutavat funktsiooni, välja arvatud võimetus profülaktilise hoolduse või muude plaaniliste toimingute ajal või tingituna väliste ressursside puudumisest. Vt joonis 1, mis illustreerib neid kaht vaatepunkti.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.10

fault

An abnormal condition that may cause a reduction in, or loss of, the capability of a functional unit to perform a required function.
Märkus:
IEV 191-05-01 defines „fault„ as a state characterized by the inability to perform a required function, excluding the inability during preventive maintenance or other planned actions, or due to lack of external resources. See figure 1 for an illustration of these two points of view.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur