[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
23.02.08

rida

tekstirida (synonym)

Märgi * jada, mis tavaliselt koosneb sõnadest ja tühikutest ja mis mingi vormindus protsessi toimel on joondatud, harilikult alusjoonele.
Märkus:
Rea pikkuse määrab vorminduse selles faasis kasutada olev ruum.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.02.08

line

line of text (synonym)

A sequence of characters, usually consisting of words and spaces, that, as determined by some formatting process, are aligned, usually on a baseline.
Märkus:
The length of a line is determined by the space available at that point during formatting.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.12.05

rida-pildiandur

Ühest valgustundlike elementide reast koosnev pildiandur.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.12.05

linear array sensor

A vision sensor (30.12.07) consisting of a single row of light-sensitive elements.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.47

riistprogramm

tarkvarariist (synonym)

Programmi või ta dokumentatsiooni väljatöötamiseks, testimiseks, analüüsimiseks või hoolduseks kasutatav tarkvara.
Näide:
ristviidete generaator, dekompilaator, draiver, redaktor, vooskeemiprogramm, monitor, testjuhtude generaator, ajastuse analüsaator.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.47

software tool

Software used in the development, testing, analysis, or maintenance of a program or its documentation.
Näide:
Cross-reference generator, decompiler, driver, editor, flowcharter, monitor, test case generator, timing analyzer.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.07

riistvara

Infotöötlussüsteemi kõik füüsilised komponendid või osa neist.
Näide:
Arvutid, välisseadmed.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.07

hardware

All or part of the physical components of an information processing system.
Näide:
Computers, peripheral devices.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.40

riistvaraprojekteerimise keel

Eri- keeletarinditega ja mõnikord ka verifitseerimis * protokollidega * projekteerimiskeel, mida kasutatakse riistvara tehnilise lahenduse väljatöötamiseks, analüüsiks ja dokumenteerimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.40

hardware design language

HDL (synonym)

A design language with special language constructs and, sometimes, verification * protocols, used to develop, analyze, and document a hardware design.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.13

riiv

Tingimusavaldis, millega määratakse selektiivootelauses alternatiivi avatud või suletud olek.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.13

guard

A conditional expression used to determine the open or closed nature of an alternative in a selective wait statement.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.10

rike

defekt (synonym)

Ebanormaalne olukord, mis võib põhjustada funktsionaalüksuse nõutava funktsiooni täitmise võime kahanemise või kadumise.
Märkus:
IEV 191-05-01 määratleb rikke olekuna, mida iseloomustab võimetus täita nõutavat funktsiooni, välja arvatud võimetus profülaktilise hoolduse või muude plaaniliste toimingute ajal või tingituna väliste ressursside puudumisest. Vt joonis 1, mis illustreerib neid kaht vaatepunkti.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.10

fault

An abnormal condition that may cause a reduction in, or loss of, the capability of a functional unit to perform a required function.
Märkus:
IEV 191-05-01 defines „fault„ as a state characterized by the inability to perform a required function, excluding the inability during preventive maintenance or other planned actions, or due to lack of external resources. See figure 1 for an illustration of these two points of view.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.08

rikkejälg

Funktsionaalüksuse sisetalitluse jäädvustis, mis on saadud monitoriga ja peegeldab rikke avastamisele vahetult eelnenud olekute jada.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.08

fault trace

A record of the internal operation of a functional unit, obtained by a monitor that reflects a sequence of states immediately preceding the detection of a fault.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.06

rikketaluvus

Funktsionaalüksuse võime jätkata nõutava funktsiooni täitmist rikete või vigade korral.
Märkus:
Määratlus standardiartiklis IEV 191-15-05 puudutab ainult alamüksuste rikkeid. Märkus termini „rike„ kohta vt 14.10.10.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.06

fault tolerance

resilience (synonym)

The ability of a functional unit to continue to perform a required function in the presence of faults or errors.
Märkus:
The definition in IEV 191-15-05 refers only to sub-items faults. See the note for the term „fault„ in 14.01.10.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.04.03

ringiaeg

Aeg, mis signaalidel kulub ringvõrgus kogu ringi ühekordseks läbimiseks.
Märkus:
Ringiaeg sisaldab ringmeediumi läbiva signaali levihilistuse, kaasa arvatud jaamakaablites, ja kõigi lubaringvõrguga ühendatud andmejaamade läbimise summaarse hilistuse ning on seotud andmeedastuskiirusega.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.03

ring latency

In a ring network, the time required for a signal to propagate once around the ring.
Märkus:
The ring latency, includes the signal propagation delay through the ring medium, including drop cables, plus the sum of propagation delays through each data station connected to the token-ring network and is related to the data transmission rate.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.04.09

ringi tühjendus

Lähte- andmejaama toiming oma kaadrite kõrvaldamiseks võrgust pärast andmete edukat edastust läbi kogu ringi.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.09

stripping

An action taken by an originating data station to remove its frames from the network after a successful transit of the data around the ring.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur