[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.10.13

riiv

Tingimusavaldis, millega määratakse selektiivootelauses alternatiivi avatud või suletud olek.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.13

guard

A conditional expression used to determine the open or closed nature of an alternative in a selective wait statement.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.10

rike

defekt (synonym)

Ebanormaalne olukord, mis võib põhjustada funktsionaalüksuse nõutava funktsiooni täitmise võime kahanemise või kadumise.
Märkus:
IEV 191-05-01 määratleb rikke olekuna, mida iseloomustab võimetus täita nõutavat funktsiooni, välja arvatud võimetus profülaktilise hoolduse või muude plaaniliste toimingute ajal või tingituna väliste ressursside puudumisest. Vt joonis 1, mis illustreerib neid kaht vaatepunkti.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.10

fault

An abnormal condition that may cause a reduction in, or loss of, the capability of a functional unit to perform a required function.
Märkus:
IEV 191-05-01 defines „fault„ as a state characterized by the inability to perform a required function, excluding the inability during preventive maintenance or other planned actions, or due to lack of external resources. See figure 1 for an illustration of these two points of view.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.08

rikkejälg

Funktsionaalüksuse sisetalitluse jäädvustis, mis on saadud monitoriga ja peegeldab rikke avastamisele vahetult eelnenud olekute jada.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.08

fault trace

A record of the internal operation of a functional unit, obtained by a monitor that reflects a sequence of states immediately preceding the detection of a fault.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.06

rikketaluvus

Funktsionaalüksuse võime jätkata nõutava funktsiooni täitmist rikete või vigade korral.
Märkus:
Määratlus standardiartiklis IEV 191-15-05 puudutab ainult alamüksuste rikkeid. Märkus termini „rike„ kohta vt 14.10.10.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.06

fault tolerance

resilience (synonym)

The ability of a functional unit to continue to perform a required function in the presence of faults or errors.
Märkus:
The definition in IEV 191-15-05 refers only to sub-items faults. See the note for the term „fault„ in 14.01.10.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.04.03

ringiaeg

Aeg, mis signaalidel kulub ringvõrgus kogu ringi ühekordseks läbimiseks.
Märkus:
Ringiaeg sisaldab ringmeediumi läbiva signaali levihilistuse, kaasa arvatud jaamakaablites, ja kõigi lubaringvõrguga ühendatud andmejaamade läbimise summaarse hilistuse ning on seotud andmeedastuskiirusega.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.03

ring latency

In a ring network, the time required for a signal to propagate once around the ring.
Märkus:
The ring latency, includes the signal propagation delay through the ring medium, including drop cables, plus the sum of propagation delays through each data station connected to the token-ring network and is related to the data transmission rate.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.04.09

ringi tühjendus

Lähte- andmejaama toiming oma kaadrite kõrvaldamiseks võrgust pärast andmete edukat edastust läbi kogu ringi.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.09

stripping

An action taken by an originating data station to remove its frames from the network after a successful transit of the data around the ring.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.11

ringlaen

Laenunumbri kõrgeimalt numbrikohalt madalaimale numbrikohale edastuse toiming.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.11

end-around borrow

The action of transferring a borrow digit from the most significant digit place to the least significant digit place.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.01.13

ringlusaeg

Tööte käikuandmisest täielike väljund andmete saamiseni kulunud aeg.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.01.13

turnaround time

turnround time (synonym; GB)

The elapsed time between submission of a job and the return of the complete output.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.11.04

ringnihe

Loogiline nihe, mille puhul arvutisõna või registri ühest otsast väljanihutatud märgid viiakse uuesti sisse teisest otsast.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.11.04

end-around shift

cyclic shift (synonym)

A logical shift in which the characters moved out of one end of a computer word or register are re-entered into the other end.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.03.01

ringvõrk

ring (synonym)

Võrk, mille iga sõlm on vahesõlm ja ühendatud täpselt kahe haruga.
Märkus:
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.03.01

ring network

ring (synonym)

A network in which every node is an intermediate node with exactly two branches connected to it.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.09

ringülekanne

Ülekandenumbri kõrgeimalt numbrikohalt madalaimale numbrikohale edastamise toiming.
Näide:
ringülekanne võib osutuda vajalikuks kahe negatiivse, vaegtäiendiga esitatud arvu liitmisel.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.09

end-around carry

The action of transferring a carry digit from the most significant digit place to the least significant digit place.
Näide:
An end-around carry may be necessary when adding two negative numbers that are represented by their diminished radix complements.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur