[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
14.04.06

rikketaluvus

Funktsionaalüksuse võime jätkata nõutava funktsiooni täitmist rikete või vigade korral.
Märkus:
Määratlus standardiartiklis IEV 191-15-05 puudutab ainult alamüksuste rikkeid. Märkus termini „rike„ kohta vt 14.10.10.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.06

fault tolerance

resilience (synonym)

The ability of a functional unit to continue to perform a required function in the presence of faults or errors.
Märkus:
The definition in IEV 191-15-05 refers only to sub-items faults. See the note for the term „fault„ in 14.01.10.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.04.03

ringiaeg

Aeg, mis signaalidel kulub ringvõrgus kogu ringi ühekordseks läbimiseks.
Märkus:
Ringiaeg sisaldab ringmeediumi läbiva signaali levihilistuse, kaasa arvatud jaamakaablites, ja kõigi lubaringvõrguga ühendatud andmejaamade läbimise summaarse hilistuse ning on seotud andmeedastuskiirusega.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.03

ring latency

In a ring network, the time required for a signal to propagate once around the ring.
Märkus:
The ring latency, includes the signal propagation delay through the ring medium, including drop cables, plus the sum of propagation delays through each data station connected to the token-ring network and is related to the data transmission rate.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.04.09

ringi tühjendus

Lähte- andmejaama toiming oma kaadrite kõrvaldamiseks võrgust pärast andmete edukat edastust läbi kogu ringi.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.09

stripping

An action taken by an originating data station to remove its frames from the network after a successful transit of the data around the ring.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.11

ringlaen

Laenunumbri kõrgeimalt numbrikohalt madalaimale numbrikohale edastuse toiming.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.11

end-around borrow

The action of transferring a borrow digit from the most significant digit place to the least significant digit place.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.01.13

ringlusaeg

Tööte käikuandmisest täielike väljund andmete saamiseni kulunud aeg.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.01.13

turnaround time

turnround time (synonym; GB)

The elapsed time between submission of a job and the return of the complete output.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.11.04

ringnihe

Loogiline nihe, mille puhul arvutisõna või registri ühest otsast väljanihutatud märgid viiakse uuesti sisse teisest otsast.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.11.04

end-around shift

cyclic shift (synonym)

A logical shift in which the characters moved out of one end of a computer word or register are re-entered into the other end.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.03.01

ringvõrk

ring (synonym)

Võrk, mille iga sõlm on vahesõlm ja ühendatud täpselt kahe haruga.
Märkus:
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.03.01

ring network

ring (synonym)

A network in which every node is an intermediate node with exactly two branches connected to it.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.09

ringülekanne

Ülekandenumbri kõrgeimalt numbrikohalt madalaimale numbrikohale edastamise toiming.
Näide:
ringülekanne võib osutuda vajalikuks kahe negatiivse, vaegtäiendiga esitatud arvu liitmisel.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.09

end-around carry

The action of transferring a carry digit from the most significant digit place to the least significant digit place.
Näide:
An end-around carry may be necessary when adding two negative numbers that are represented by their diminished radix complements.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.43

rippmenüü

Menüü, mis ilmub menüüriba alla, kui kasutaja valib menüüribast mingi nime või ikooni.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.43

pull-down menu

A menu that appears below the menu bar when the user selects a name or an icon form the menu bar.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.34

risk

määramatuse toime eesmärkidele [ISO/IEC juhend 73:2009]
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.34

risk

combination of the probability of an event and its consequence [ISO/IEC Guide 73:2002]
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.09

risk

Võimalikkus, et teatav oht kasutab ära andmetöötlussüsteemi teatud nõrkuse.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.09

risk

The possibility that a particular threat will exploit a particular vulnerability of a data processing system.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur