[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
34.02.20

samakaalvõrk

Neurovõrk, milles kõigil sama kihi * tehisneuronitel on sama seosekaalu vektor.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.20

weight-sharing network

A neural network in which all artificial neurons in the same layer share the same connection weight vector.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.09

samastamine

Protsess, millega kaks pilti mingist pildistikust transformeeritakse nii, et iga objekti suurus ja kuju on mõlemal pildil sama.
Märkus:
Kui kaks pilti on samased, on nad geomeetriliselt ühesugused ja ühtuvad täpselt.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.09

congruencing

A process by which two images (30.01.08) of a multi-image set are transformed so that the size and shape of any object (30.01.07 A) on one image is the same as the size and shape of that object on the other image.
Märkus:
When two images are congruent, their geometries are the same and they coincide exactly.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.23

samm

inkrement (synonym)

Adresseeritavate naaber punktide vaheline kaugus kuvapinnal.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.23

increment size

The distance between adjacent addressable points on the display surface.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.14

sammkäitus

Arvuti tööviis, mille puhul reaktsioonina mingile välissignaalile täidetakse üks käsk või käsu osa.
Märkus:
Sammkäitust kasutatakse silumisel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.14

single-step operation

single-step execution (synonym)

step-by-step operation (synonym)

A mode of operation of a computer in which a single instruction, or part of an instruction, is executed in response to an external signal.
Märkus:
Single-step operation is used in debugging.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.03.07

sammkäitus

sammtäitmine (synonym)

Arvuti käitusrežiim, mille korral vastusena mingile välisele signaalile * täidetakse üks masinakäsk või selle osa.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.03.07

single step operation

step-by-step operation (synonym)

A mode of operation of a computer in which a single computer instruction or part of a computer instruction is executed in response to an external signal.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.05

sammtäpsustamine

Tarkvara arenduse meetod, mille puhul töötlussammud ja andmed määratletakse algul jämedalt, seejärel üha detailsemalt.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.05

stepwise refinement

A software development technique in which processing steps and data are defined broadly at first, then further defined with increasing detail.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.61

sang

Väike ristkülik, mis võib ilmuda piiriboksi või kuvaakna ühele nurgale või külje keskkohta ning mida kasutatakse graafilise objekti või akna redimensioonimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.61

handle

A small rectangular box that may appear on one of the corners or in the middle of the side of a bounding box or a window (1), and that is used to resize the graphic object or the window.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.14

sanitatsioon

saneerimine (synonym)

Tundliku informatsiooni kõrvaldamine dokumendist selle tundlikkuse kahandamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.14

sanitizing

Removing sensitive information from a document to reduce its sensitivity.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.03

sarikodeerimine

Digitaal * andmete voo kodeerimine, mis kirjeldab seda voogu arvude järjendina, kusjuures iga arv esitab ühesuguse väärtusega elementide sarja pikkust.
Näide:
Digitaalkodeerimine, mille puhul skaneeringurea sama halltooniga pikseli sari esitatakse tooni väärtuse ja sarja pikkuse väärtusena.
Märkus:
Sarikodeerimise eesmärk on kahandada mälu- ja edastustarvet.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.03

run-length encoding

Encoding of a digital * data stream, which defines that stream in terms of a series of numbers, each representing the length of a sequence of equal value elements.
Näide:
Digital encoding in which each sequence of pixels in a scan line having the same shade of gray is represented as a value of magnitude and a value of length.
Märkus:
The purpose of run-length encoding is to reduce storage and/or transmission requirements.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.33

sarikäivitus

Reeglite korduv käivitus * teadmuse korduvaks võtuks samal konsultatsioonil.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.33

multiple firing

Firing of rules more than once for accessing knowledge over and over in the same consultation.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.20

saritreening

Treening, mille käigus seosekaale korrigeeritakse ainult pärast iga epohhi esitust.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.20

batch training

Training in which the connection weights are adjusted only after each epoch is presented.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur