[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
31.02.15

sarnasuslik üldistus

Mõiste üldistus, mis kirjeldab kõiki antud mõiste näiteid, uurides nende näidete vahelisi sarnasusi ja erinevusi.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.15

similarity-based generalization

A concept generalization that describes all examples of a given concept by exploring similarities and differences between these examples.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.26

SCSI

Autonoomsete personaalarvutite universaalne standard liides * arvuti ja välisseadmete vahel.
Märkus:
SCSI hääldatakse „skasi„.
SCSI tuleneb nimetusest „väikearvuti süsteemiliides„.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.26

small computer system interface

SCSI (synonym)

A standard, general-purpose interface between computers and peripheral devices for stand-alone personal computers.
Märkus:
SCSI is pronounced „skussi„.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.23

seadma (loendurit)

Viima loenduri mingile etteantud arvule vastavasse olekusse.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.23

to set (a counter)

To cause a counter to take the state corresponding to a specified number.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.04.06

seadmejuhtmärk

seadmemärk (synonym)

Juhtmärk, millega määratakse arvutisüsteemiga seotud välisseadmete mingi juhtimisfunktsioon.
Märkus:
Seadmemärgid on kirjeldatud standardites ISO 646 ja ISO 6429.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.04.06

device control character

A control character used to specify a control function for peripheral devices associated with a computer system.
Märkus:
Device control characters are described in ISO 646 and ISO 6419.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.11

seadmekoordinaat

Seadmesõltuva koordinaadisüsteemiga määratud koordinaat.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.11

device coordinate

A coordinate specified by a device-dependent coordinate system.
Märkus:
See Figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.04

seadme kuvaruum

seadmeruum (synonym)

Kuvaseadme * adresseeritavate punktide täieliku hulgaga määratud ruum.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.04

device space

The space defined by the complete set of addressable points of a display device.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.13

seadmetransformatsioon

Koordinaaditransformatsioon normaliseeritud seadmekoordinaadist * seadmekoordinaadiks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.13

device transformation

A coordinate transformation from normalized device coordinate to device coordinate.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.21

seadumisaeg

Aeg, mille jooksul pärast etteantud sisend * signaali rakendamist süsteemile väljund signaal jõuab oma statsionaarse väärtuse suhtes tsentreeritud etteantud kitsasse vahemikku ja jääb sinna püsima.
Märkus:
Sisendsignaal võib olla astme, impulsi, kaldastme, parabooli või sinusoidi kujuline. Astme või impulsi korral antakse vahemik sageli ette ± 2 % suurusena lõplikust statsionaarsest väärtusest.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.21

settling time

Following the initiation of a specified input * signal to a system, the time required for the output signal to enter and remain within a specified narrow range centered on its steady-state value.
Märkus:
The input may be a step, impulse, ramp, parabola, or sinusoid. For a step or impulse, the range is often specified as ± 2 % of the final steady-state value.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.02.05

seansikiht

Kiht, mis annab koostalitlevatele esitus subjektidele nende dialoogi organiseerimiseks ja sünkroniseerimiseks ning nende andme vahetuse halduseks vajalikud vahendid.
Märkus:
Vt. artikli 26.02.01 märkus 1 ja joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.05

session layer

The layer that provides the means necessary for cooperating presentation entities to organize and synchronize their dialog and to manage their data exchange.
Märkus:
See note 1 to 26.02.01 and figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.01.09

seanss

Kõik tegevused, mis leiavad aset arvutivõrgus * ühenduse loomise, säilitamise ja lahutamise ajal.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.09

session

All the activities which take place during the establishment, maintenance and release of a connection in a computer network.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.10

segaalusega arvusüsteem

segaraadikssüsteem (synonym)

Alusega arvusüsteem, mille kõigil numbrikohtadel ei ole tingimata sama alus.
Näide:
Arvusüsteem, milles kolm järjestikku numbrit esitavad tunde, minutite kümnelisi ja minuteid; kui võtta ühikuks üks minut, on nende kolme numbrikoha kaalud vastavalt 60, 10 ja 1; teise ja kolmanda koha alused on vastavalt 6 ja 10.
Märkus:
Analoogiline arvusüsteem, mis kasutaks üht või kaht numbrit päevade esituseks ja kaht numbrit tundide esituseks, ei vastaks alusega arvusüsteemi määratlusele, sest „päeva„ ja „tundide kümneliste„ numbrikohtade kaalude suhe ei oleks täisarv.
Vt. ka artikli 05.03.19 märkus.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.10

mixed radixnumerationsystem

mixed radixsystem (synonym)

mixed radix notation (synonym)

A radix numeration system in which the digit places do not all necessarily have the same radix.
Näide:
The numeration system in which three successive digits represent hours, tens of minutes, and minutes; taking one minute as the unit, the weights of the three digit places are 60, 10 and 1 respectively; the radices of the second and third digit places are 6 and 10 respectively.
Märkus:
A comparable numeration system that used one or more digits to represent days and two digits to represent hours would not satisfy the definition of any radix numeration system, since the ratio of the weights of the „day„ and the „tens of hours„ digit places would not be an integer.
See also note 1 to 05.03.19.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur