[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.02.11

seadmekoordinaat

Seadmesõltuva koordinaadisüsteemiga määratud koordinaat.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.11

device coordinate

A coordinate specified by a device-dependent coordinate system.
Märkus:
See Figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.04

seadme kuvaruum

seadmeruum (synonym)

Kuvaseadme * adresseeritavate punktide täieliku hulgaga määratud ruum.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.04

device space

The space defined by the complete set of addressable points of a display device.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.13

seadmetransformatsioon

Koordinaaditransformatsioon normaliseeritud seadmekoordinaadist * seadmekoordinaadiks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.13

device transformation

A coordinate transformation from normalized device coordinate to device coordinate.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.21

seadumisaeg

Aeg, mille jooksul pärast etteantud sisend * signaali rakendamist süsteemile väljund signaal jõuab oma statsionaarse väärtuse suhtes tsentreeritud etteantud kitsasse vahemikku ja jääb sinna püsima.
Märkus:
Sisendsignaal võib olla astme, impulsi, kaldastme, parabooli või sinusoidi kujuline. Astme või impulsi korral antakse vahemik sageli ette ± 2 % suurusena lõplikust statsionaarsest väärtusest.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.21

settling time

Following the initiation of a specified input * signal to a system, the time required for the output signal to enter and remain within a specified narrow range centered on its steady-state value.
Märkus:
The input may be a step, impulse, ramp, parabola, or sinusoid. For a step or impulse, the range is often specified as ± 2 % of the final steady-state value.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.02.05

seansikiht

Kiht, mis annab koostalitlevatele esitus subjektidele nende dialoogi organiseerimiseks ja sünkroniseerimiseks ning nende andme vahetuse halduseks vajalikud vahendid.
Märkus:
Vt. artikli 26.02.01 märkus 1 ja joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.05

session layer

The layer that provides the means necessary for cooperating presentation entities to organize and synchronize their dialog and to manage their data exchange.
Märkus:
See note 1 to 26.02.01 and figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.01.09

seanss

Kõik tegevused, mis leiavad aset arvutivõrgus * ühenduse loomise, säilitamise ja lahutamise ajal.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.09

session

All the activities which take place during the establishment, maintenance and release of a connection in a computer network.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.10

segaalusega arvusüsteem

segaraadikssüsteem (synonym)

Alusega arvusüsteem, mille kõigil numbrikohtadel ei ole tingimata sama alus.
Näide:
Arvusüsteem, milles kolm järjestikku numbrit esitavad tunde, minutite kümnelisi ja minuteid; kui võtta ühikuks üks minut, on nende kolme numbrikoha kaalud vastavalt 60, 10 ja 1; teise ja kolmanda koha alused on vastavalt 6 ja 10.
Märkus:
Analoogiline arvusüsteem, mis kasutaks üht või kaht numbrit päevade esituseks ja kaht numbrit tundide esituseks, ei vastaks alusega arvusüsteemi määratlusele, sest „päeva„ ja „tundide kümneliste„ numbrikohtade kaalude suhe ei oleks täisarv.
Vt. ka artikli 05.03.19 märkus.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.10

mixed radixnumerationsystem

mixed radixsystem (synonym)

mixed radix notation (synonym)

A radix numeration system in which the digit places do not all necessarily have the same radix.
Näide:
The numeration system in which three successive digits represent hours, tens of minutes, and minutes; taking one minute as the unit, the weights of the three digit places are 60, 10 and 1 respectively; the radices of the second and third digit places are 6 and 10 respectively.
Märkus:
A comparable numeration system that used one or more digits to represent days and two digits to represent hours would not satisfy the definition of any radix numeration system, since the ratio of the weights of the „day„ and the „tens of hours„ digit places would not be an integer.
See also note 1 to 05.03.19.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.19

sega-järgualusega süsteem

segabaassüsteem (synonym)

Arvusüsteem, milles arv esitatakse liikmete sarja summana, kusjuures iga liige koosneb mantissist ja järgualusest; iga liikme järgualus on vaadeldavas rakenduses konstantne, kuid kõigi liikmete järgualuste suhted ei ole tingimata täisarvud.
Näide:
Kui järgualused on b3 , b2 ja b1 ning mantissid 6, 5 ja 4, on esitatav arv 6b3 + 5b2 + 4b1 .
Märkus:
Segaalusega arvusüsteem on sega-järgualusega arvusüsteemi erijuht, kus liikmete järjestamisel järgualuste kahanevasse suurusjärjestusse on naaberliikmete järgualuste suhe täisarvuline, kuid mitte kõikjal ühesugune; kui b on vähim järgualus ning kui x ja y esitavad täisarve, siis esitab numeraal 654 sellises arvusüsteemis arvu 6xyb + 5xb + 4b.
Püsialusega arvusüsteem on segaalusega arvusüsteemi erijuht, kus liikmete järjestamisel järgualuste kahanevasse järjestusse on kõigi naaberliikmete paaride järgualuste suhe täisarvuline ja sama; kui b on vähim järgualus ning x esitab täisarvu, siis esitab numeraal 654 sellises arvusüsteemis arvu 6x2 b + 5xb + 4b.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.19

mixed basenumerationsystem

mixed basesystem (synonym)

mixed base notation (synonym)

A numeration system in which a number is represented as the sum of a series of terms each of which consists of a mantissa and a base, the base of a given term being constant for a given application but the bases being such that there are not necessarily integral ratios between the bases of all the terms.
Näide:
With bases b3 , b2 and b1 and mantissae 6, 5 and 4, the number represented is given by
6b3 + 5b2 + 4b1 .

Märkus:
A mixed radix numeration system is a particular case of a mixed base numeration system in which, when the terms are ordered so that their bases are in descending magnitudes, there is an integral ratio between the bases of adjacent terms, by not the same ratio in each case; thus if the smallest base is b and if x and y represent integers, the numeral 654 in such a numeration system represents the number given by
6xyb + 5xb + 4b.

A fixed radix numeration system is a particular case of a mixed base numeration system in which, when the terms are ordered so that their bases are in descending magnitudes, there is the same integral ratio between the bases of all pairs of adjacent terms; thus if b is the smallest base and if x represents an integer, the numeral 654 in such a numeration system represents the number given by
6x2 b + 5xb + 4b.

EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.34

segatüübiline

Omane üht või mitut eri andmetüüpi sisaldavale avaldisele.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.34

mixed mode (adjective)

mixed type (synonym; adjective)

Pertaining to an expression that contains two or more different data type s.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.05.20

segment

Programmi osa, mida saab täita, ilma et kogu programm oleks põhimälus * residentne.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.20

segment

A portion of a program that may be executed without the entire program being resident in main storage.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.08.10

segmentimine
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.08.10

segmentation
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur