[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
05.03.19

sega-järgualusega süsteem

segabaassüsteem (synonym)

Arvusüsteem, milles arv esitatakse liikmete sarja summana, kusjuures iga liige koosneb mantissist ja järgualusest; iga liikme järgualus on vaadeldavas rakenduses konstantne, kuid kõigi liikmete järgualuste suhted ei ole tingimata täisarvud.
Näide:
Kui järgualused on b3 , b2 ja b1 ning mantissid 6, 5 ja 4, on esitatav arv 6b3 + 5b2 + 4b1 .
Märkus:
Segaalusega arvusüsteem on sega-järgualusega arvusüsteemi erijuht, kus liikmete järjestamisel järgualuste kahanevasse suurusjärjestusse on naaberliikmete järgualuste suhe täisarvuline, kuid mitte kõikjal ühesugune; kui b on vähim järgualus ning kui x ja y esitavad täisarve, siis esitab numeraal 654 sellises arvusüsteemis arvu 6xyb + 5xb + 4b.
Püsialusega arvusüsteem on segaalusega arvusüsteemi erijuht, kus liikmete järjestamisel järgualuste kahanevasse järjestusse on kõigi naaberliikmete paaride järgualuste suhe täisarvuline ja sama; kui b on vähim järgualus ning x esitab täisarvu, siis esitab numeraal 654 sellises arvusüsteemis arvu 6x2 b + 5xb + 4b.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.19

mixed basenumerationsystem

mixed basesystem (synonym)

mixed base notation (synonym)

A numeration system in which a number is represented as the sum of a series of terms each of which consists of a mantissa and a base, the base of a given term being constant for a given application but the bases being such that there are not necessarily integral ratios between the bases of all the terms.
Näide:
With bases b3 , b2 and b1 and mantissae 6, 5 and 4, the number represented is given by
6b3 + 5b2 + 4b1 .

Märkus:
A mixed radix numeration system is a particular case of a mixed base numeration system in which, when the terms are ordered so that their bases are in descending magnitudes, there is an integral ratio between the bases of adjacent terms, by not the same ratio in each case; thus if the smallest base is b and if x and y represent integers, the numeral 654 in such a numeration system represents the number given by
6xyb + 5xb + 4b.

A fixed radix numeration system is a particular case of a mixed base numeration system in which, when the terms are ordered so that their bases are in descending magnitudes, there is the same integral ratio between the bases of all pairs of adjacent terms; thus if b is the smallest base and if x represents an integer, the numeral 654 in such a numeration system represents the number given by
6x2 b + 5xb + 4b.

EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.34

segatüübiline

Omane üht või mitut eri andmetüüpi sisaldavale avaldisele.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.34

mixed mode (adjective)

mixed type (synonym; adjective)

Pertaining to an expression that contains two or more different data type s.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.05.20

segment

Programmi osa, mida saab täita, ilma et kogu programm oleks põhimälus * residentne.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.20

segment

A portion of a program that may be executed without the entire program being resident in main storage.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.08.10

segmentimine
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.08.10

segmentation
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.05.19

segmentimine

Mälu jaotusmeetod, mille kohaselt programmi osad laaditakse * välismälust * põhimällu siis, kui neid vajatakse.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.19

segmentation

A technique for storage allocation in which parts of a program are loaded from auxiliary storage into main storage when needed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.02

sektor

Magnettrumli või magnetketta * raja või vööndi ettemääratud adresseeritav kaar.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.02

sector

A predetermined angular part of a track or a band on a magnetic drum or a magnetic disk, that can be addressed.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.08.10

sektorijoondus

Kopeerimistõrje meetod, mis teeb kindlaks, kas ketas on volitamata koopia, kontrollides rada haaval sektorite õiget paigutust.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.08.10

sector alignment

A technique for copy protection that determines whether a disk is an unauthorized copy by checking whether sectors are positioned properly from track to track.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.10

sekundaarindeks

Sekundaarvõtmete * indeks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.10

secondary index

An index for secondary keys.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.42

sekundaarjaam

Lüli kõrgjuhtimisega * andmejaama osa, mis täidab andmesidelüli juhtimise funktsioone vastavalt primaarjaamalt saadud korraldustele ning tõlgendab saadud käske ja genereerib edastatavaid vastusreaktsioone.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.42

secondary station

In high-level data link control, the part of a data station that executes data link control functions as instructed by the primary station and that interprets received commands and generates responses to be transmitted.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.14

sekundaarvõti

Võti, mis ei ole primaarvõti, kuid mille jaoks peetakse indeksit ja mis võib identifitseerida enam kui ühe kirje.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.14

secondary key

A key that is not a primary key, but for which an index is maintained and that may identify more than one record.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.17

selektiivgenereerimine

harvendusega genereerimine (synonym)

Probleemilahendus, mis põhineb võimalike lahenduste genereerimisel ning etteantud kriteeriumilt lahknevate lahenduste elimineerimisel harvenduse teel.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.17

generate-and-test

Problem solving based on generation of possible solutions, and elimination by pruning of those solutions that fail to meet given criteria.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur