[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
28.04.09

seletusvahend

seletusmoodul (synonym)

seleti (synonym)

Teadmussüsteemi komponent, mis seletab, kuidas lahendid tuletati ning põhjendab nendeni jõudmise samme.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.09

explanation facility

The component of a knowledge-based system that explains how solutions were derived and justifies the steps used in reaching them.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.07.06

semafor

Andmestruktuur, millega reguleeritakse * järjekorra abil juurdepääsu * ressurssidele, mis on kättesaadavad mitmele tegumile, kuid korraga ainult ühele neist.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.07.06

semaphore

A data structure for controlling, by means of a queue, access to the resources that are available to more than one task, but only to one task at a time.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.10

semantiline võrk

Mõistepõhine teadmuse esitus, milles objektid või olekud esitatakse sõlmedena, sõlmi ühendavad sidemed aga näitavad eri sõlmede vahelisi seoseid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.10

semantic network

semantic net (synonym)

A concept-based knowledge representation in which objects or states appear as nodes connected with links that indicate the relationships between various nodes.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.21

seni-lause

do-while-lause (synonym)

Iteratsioonilause, milles iteratsiooni juhib seni-tarind.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.21

do while statement

repeat while statement (synonym)

perform while statement (synonym)

An iteration statement where the iteration control is incorporated in a while-construct.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.18

seni-tarind

while-tarind (synonym)

Iteratsiooni juhtimise keeletarind, mis defineerib igale iteratsioonisammule eelneva kontrolli.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.18

while-construct

A language construct for iteration control that defines a test to be performed before each iteration step.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.02

seosekaal

sünaptiline kaal (synonym)

Kordaja, millega korrutatakse tehisneuroni * sisend väärtus enne ta kombineerimist teiste sisendväärtustega.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.02

connection weight

synaptic weight (synonym)

connection strength (synonym)

A coefficient that multiplies an input value of an artificial neuron before it is combined with other input values.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.15

seosevärskendusi sekundis

CUPS (synonym)

Neuroseoste värskenduste arv sekundis õppimis režiimis.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.15

connection updates per second

CUPS (synonym)

The number of neural connection updates per second in the learning mode.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.40

seostus

Ühest andmetöötlussüsteemist saadud andmete või informatsiooni sihipärane ühendamine teisest süsteemist saadud andmete või informatsiooniga kaitstud informatsiooni tuletamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.40

linkage

fusion (synonym)

The purposeful combination of data or information from one data processing system with data or information from another system to derive protected information.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.01.02

seostusmudel

Arukate tegevuste arvutusmudel, milles informatsiooni elemendid esitatakse kollektiivselt, arvukate lihtsate töötluselementide võrguga, kus elemendid suhtlevad lihtsaid teateid vahetades ning kus paljude selliste elementide hulgas toimub rööptöötlus.
Märkus:
Seostusmudeleid rakendatakse näiteks teadmuse esituses, * kujutuvastuses, * raalnägemises, * loomuliku keele mõistmises, * õppimises (nagu seda määratleb ISO/IEC 2382-31) ja liikumise juhtimises.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.02

connectionist model

A computational model for intelligent activities in which pieces of information are collectively represented by a network of a great number of simple processing elements that communicate by exchanging simple messages, and complex computations are carried out through parallel processing distributed among a great number of such elements.
Märkus:
Connectionist models are for instance applied in knowledge representation,* pattern recognition,* computer vision,* natural-language understanding,* learning (as defined in ISO/IEC 2382-31), and motion control.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.01.01

seostusteooria

Tehisintellekti interdistsiplinaarne käsitlusviis, mille puhul keerukaid arvutusi sooritab lihtsate töötluselementide võrk, kus iga element on ühendatud arvukate teiste elementidega ja vahetab lihtsaid teateid ning kus paljude selliste elementide hulgas toimub rööptöötlus.
Märkus:
Seostusteooriat on inspireerinud bioloogiliste närvisüsteemide, näiteks inimaju talitlus.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.01

connectionism

connection science (synonym)

An interdisciplinary approach to artificial intelligence where complex computations are carried out by a network of simple processing elements, each of which is connected to a great number of other elements, and which exchange simple messages, and where parallel processing occurs among a great number of such elements.
Märkus:
Connectionism is inspired by the operation of biological neural systems such as the human brain.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.07

seostusõpe

Õppimine * neurovõrgus * tehisneuronite * seosekaalude muudatuste kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.07

connectionist learning

Learning through changes in the connection weights of artificial neurons in a neural network.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur