[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.08.10

sektorijoondus

Kopeerimistõrje meetod, mis teeb kindlaks, kas ketas on volitamata koopia, kontrollides rada haaval sektorite õiget paigutust.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.08.10

sector alignment

A technique for copy protection that determines whether a disk is an unauthorized copy by checking whether sectors are positioned properly from track to track.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.10

sekundaarindeks

Sekundaarvõtmete * indeks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.10

secondary index

An index for secondary keys.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.42

sekundaarjaam

Lüli kõrgjuhtimisega * andmejaama osa, mis täidab andmesidelüli juhtimise funktsioone vastavalt primaarjaamalt saadud korraldustele ning tõlgendab saadud käske ja genereerib edastatavaid vastusreaktsioone.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.42

secondary station

In high-level data link control, the part of a data station that executes data link control functions as instructed by the primary station and that interprets received commands and generates responses to be transmitted.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.14

sekundaarvõti

Võti, mis ei ole primaarvõti, kuid mille jaoks peetakse indeksit ja mis võib identifitseerida enam kui ühe kirje.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.14

secondary key

A key that is not a primary key, but for which an index is maintained and that may identify more than one record.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.17

selektiivgenereerimine

harvendusega genereerimine (synonym)

Probleemilahendus, mis põhineb võimalike lahenduste genereerimisel ning etteantud kriteeriumilt lahknevate lahenduste elimineerimisel harvenduse teel.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.17

generate-and-test

Problem solving based on generation of possible solutions, and elimination by pruning of those solutions that fail to meet given criteria.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.31

selektiivlause

Liitlause, mis võimaldab kutsuval või kutsutaval tegumil valida alternatiivseid toiminguid või ootelejäämist.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.31

select statement

A compound statement that allows a call ing * task or a called task to choose alternative courses of action or to wait.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.32

selektiivootelause

Selektiivlause, mis enne lausejada * täitmise jätkamist ootab kutset kohtumiskutselt.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.32

selective wait statement

A select statement that waits for a call from an entry call statement before it executes its sequence of statement s.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.06

selektiivtõmmistus

selektiivdamp (synonym)

Ainult määratud mälupesade * tõmmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.06

selective dump

A dump of designated storage location areas only.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.10

selektsioon

Relatsioonialgebra tehe, mis loob uue relatsiooni antud relatsiooni olemieksemplaride alamhulgana.
Näide:
antud relatsioonist „raamatud„, mis sisaldab atribuute „autor„ ja „pealkiri„, ühe teatava autori raamatutest koosneva alamhulga moodustamine.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.10

selection

An operation of relational algebra that forms a new relation which is a subset of the entity occurrences from a given relation.
Näide:
Given a relation of „books„ containing the attributes „author„ and „title„, the formation of the subset of the books written by a particular author.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.09

seletusvahend

seletusmoodul (synonym)

seleti (synonym)

Teadmussüsteemi komponent, mis seletab, kuidas lahendid tuletati ning põhjendab nendeni jõudmise samme.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.09

explanation facility

The component of a knowledge-based system that explains how solutions were derived and justifies the steps used in reaching them.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.07.06

semafor

Andmestruktuur, millega reguleeritakse * järjekorra abil juurdepääsu * ressurssidele, mis on kättesaadavad mitmele tegumile, kuid korraga ainult ühele neist.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.07.06

semaphore

A data structure for controlling, by means of a queue, access to the resources that are available to more than one task, but only to one task at a time.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur