[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.05.31

selektiivlause

Liitlause, mis võimaldab kutsuval või kutsutaval tegumil valida alternatiivseid toiminguid või ootelejäämist.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.31

select statement

A compound statement that allows a call ing * task or a called task to choose alternative courses of action or to wait.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.32

selektiivootelause

Selektiivlause, mis enne lausejada * täitmise jätkamist ootab kutset kohtumiskutselt.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.32

selective wait statement

A select statement that waits for a call from an entry call statement before it executes its sequence of statement s.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.06

selektiivtõmmistus

selektiivdamp (synonym)

Ainult määratud mälupesade * tõmmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.06

selective dump

A dump of designated storage location areas only.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.10

selektsioon

Relatsioonialgebra tehe, mis loob uue relatsiooni antud relatsiooni olemieksemplaride alamhulgana.
Näide:
antud relatsioonist „raamatud„, mis sisaldab atribuute „autor„ ja „pealkiri„, ühe teatava autori raamatutest koosneva alamhulga moodustamine.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.10

selection

An operation of relational algebra that forms a new relation which is a subset of the entity occurrences from a given relation.
Näide:
Given a relation of „books„ containing the attributes „author„ and „title„, the formation of the subset of the books written by a particular author.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.09

seletusvahend

seletusmoodul (synonym)

seleti (synonym)

Teadmussüsteemi komponent, mis seletab, kuidas lahendid tuletati ning põhjendab nendeni jõudmise samme.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.09

explanation facility

The component of a knowledge-based system that explains how solutions were derived and justifies the steps used in reaching them.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.07.06

semafor

Andmestruktuur, millega reguleeritakse * järjekorra abil juurdepääsu * ressurssidele, mis on kättesaadavad mitmele tegumile, kuid korraga ainult ühele neist.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.07.06

semaphore

A data structure for controlling, by means of a queue, access to the resources that are available to more than one task, but only to one task at a time.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.10

semantiline võrk

Mõistepõhine teadmuse esitus, milles objektid või olekud esitatakse sõlmedena, sõlmi ühendavad sidemed aga näitavad eri sõlmede vahelisi seoseid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.10

semantic network

semantic net (synonym)

A concept-based knowledge representation in which objects or states appear as nodes connected with links that indicate the relationships between various nodes.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.21

seni-lause

do-while-lause (synonym)

Iteratsioonilause, milles iteratsiooni juhib seni-tarind.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.21

do while statement

repeat while statement (synonym)

perform while statement (synonym)

An iteration statement where the iteration control is incorporated in a while-construct.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.18

seni-tarind

while-tarind (synonym)

Iteratsiooni juhtimise keeletarind, mis defineerib igale iteratsioonisammule eelneva kontrolli.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.18

while-construct

A language construct for iteration control that defines a test to be performed before each iteration step.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.02

seosekaal

sünaptiline kaal (synonym)

Kordaja, millega korrutatakse tehisneuroni * sisend väärtus enne ta kombineerimist teiste sisendväärtustega.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.02

connection weight

synaptic weight (synonym)

connection strength (synonym)

A coefficient that multiplies an input value of an artificial neuron before it is combined with other input values.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.15

seosevärskendusi sekundis

CUPS (synonym)

Neuroseoste värskenduste arv sekundis õppimis režiimis.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.15

connection updates per second

CUPS (synonym)

The number of neural connection updates per second in the learning mode.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur