[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
34.02.07

sisendkiht

Kiht, mille tehisneuronid võtavad vastu signaale välisallikatest.
Märkus:
Laiemas tähenduses nimetatakse sisendkihiks ka alliksõlmede rühma.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.07

input layer

A layer whose artificial neurons receive signals from external sources.
Märkus:
By extension, the term „input layer„ is also used for a group of source nodes.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.12

sisendkõne

Kõnesignaalide jada, mille võtab vastu funktsionaalüksus.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.12

speech input

A sequence of speech signals received by a functional unit.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.02

sisendneuron

Tehisneuron, mis võtab vastu signaale välisallikatest.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.02

input neuron

An artificial neuron which receives signals from external sources.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.33

sisendprimitiiv

Sisendseadmelt, näiteks klaviatuurilt, selektorilt, * lokaatorilt, * osutusseadiselt või valuaatorilt saadud andme üksus.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.33

input primitive

An item of data obtained from an input unit such as a keyboard, choice device locator pointing device, or valuator.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.18

sisendpunkt

Programmi, mooduli või lause punkt, kust selle programmi, mooduli või lause täitmine saab alata.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.18

entry point

entrance (synonym)

The point in a program, module, or statement at which execution of this program, module, or statement can begin.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.18

sisendpunkt

Kirje, mille poole pöördutakse esimesena, kui kasutaja käsuga sisenetakse andmebaasi.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.18

entry point

The record that is first accessed upon entry into a database, caused by a user command.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.23

sisendseade [väljundseade] [sisend-väljundseade]

Seade, millega saab andmeid [ arvutisse sisestada] [arvutist väljastada] [arvutisse sisestada või arvutist väljastada].
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.23

input [output] [input-output] unit

input [output] [input-output] device (synonym)

A device by which data can be entered into [conveyed out of] [entered into or conveyed out of] a computer.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.02.07

sisend-väljund-

S/V- (synonym)

sisestus ja väljastus (synonym)

Omane sisestuses ja samal või muul ajal toimuvas väljastuses osalevale seadmele, protsessile või sisend-väljundkanalile või nendega seotud andmetele või olekutele.
Märkus:
Inglise keeles võidakse terminit „ input-output „ kasutada nimisõnalisena sisend-väljundandmete, sisend-väljundsignaalide ja sisestus-väljastusprotsessi tähenduses, kui selline kasutusviis on konkreetses kontekstis arusaadav. Eesti keeles on sõna „ sisend- väljund „ vastav kasutus ebasoovitatav.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.02.07

input-output (adjective)

I/O (synonym; adjective)

Pertaining to a device, process, or channel involved in an input process and in an output process, concurrently or not, or to their associated data or states.
Märkus:
The phrase „input-output„ may be used in place of „input-output data„, „input-output signals„, „input-output process„ when such a usage is clear a given context.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.20

sisend-väljundkanal

Funktsionaalüksus, mis tagab andmete teisalduse sisemälu ja välisseadmete vahel.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.20

input-output channel

A functional unit that handles the transfer of data between internal storage and peripheral equipment.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.22

sisend-väljundkontroller

IOC (synonym)

Funktsionaalüksus, mis juhib üht või mitut sisend-väljundkanalit.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.22

input-output controller

controller (synonym)

IOC (synonym)

A functional unit that controls one or more input-output channels.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.53

sisend-väljundskeem

IPO-skeem (synonym)

Tarkvara süsteemi või - mooduli skeem, mis koosneb sisendandmeid loetlevast ristkülikust vasakul, töötlussamme loetlevast ristkülikust keskel, väljundandmeid loetlevast ristkülikust paremal ning nooltest, mis ühendavad sisendandmeid töötlussammudega ja töötlussamme väljundandmetega.
Märkus:
Vt joonis 07-6.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.53

input-process-output chart

IPO chart (synonym)

A diagram of a software system or module, consisting of a rectangle on the left listing inputs, a rectangle in the center listing processing steps, a rectangle on the right listing outputs, and arrows connecting inputs to processing steps and processing steps to outputs.
Märkus:
See figure 07-6.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur