[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.09.53

sisend-väljundskeem

IPO-skeem (synonym)

Tarkvara süsteemi või - mooduli skeem, mis koosneb sisendandmeid loetlevast ristkülikust vasakul, töötlussamme loetlevast ristkülikust keskel, väljundandmeid loetlevast ristkülikust paremal ning nooltest, mis ühendavad sisendandmeid töötlussammudega ja töötlussamme väljundandmetega.
Märkus:
Vt joonis 07-6.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.53

input-process-output chart

IPO chart (synonym)

A diagram of a software system or module, consisting of a rectangle on the left listing inputs, a rectangle in the center listing processing steps, a rectangle on the right listing outputs, and arrows connecting inputs to processing steps and processing steps to outputs.
Märkus:
See figure 07-6.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.09

sisenemine

Täitmisjada algatamine alamprogrammi alguses või sisendinimega märgitud muus kohas alamprogrammis.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.09

entry

The initiation of an execution sequence at the beginning of a subprogram or elsewhere as designated by an entry name in the subprogram.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.20

sisenemus

Moodulit juhtivate moodulite arv.
Märkus:
Suur sisenemuse väärtus tähendab, et sidestus on tugev, sest see on moodulite sõltuvuse mõõt.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.20

fan-in

The number of modules controlling a particular module.
Märkus:
A high fan-in value suggests that coupling is high, because it is a measure of module dependencies.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.04

siseskeem

Andmebaasi skeemi see osa, mis puudutab sisetaset ning mis määrab konkreetses kasutajavaates võimalike lause kogumite esitused, kaasa arvatud nende esituste manipuleerimisaspektid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.04

internal schema

The part of a database schema that pertains to the internal level and that defines the corresponding representations of the possible collections of sentences within a particular user view including the manipulation aspects of these representations.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.22

sisestise kustutuse funktsioon

Funktsioon, mis võimaldab tühistada andmeid, mis on kalkulaatorisse sisestatud, kuid pole veel töödeldud.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.22

clear entry function

The function that allows the cancellation of data entered into the calculator but not yet processed.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.02.02

sisestus

Arvuti suvalisse koostisossa andmete vastuvõtmise protsess.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.02.02

input (process)

The process that consists of the reception of data by any component part of a computer.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.31

sisestus

Andmete * infotöötlussüsteemi või tema suvalisse ossa töötluseks või talletuseks sisestamise protsess.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.31

input (process)

The process of entering data into an information processing system or any of its parts for storage or processing.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.02

sisetase

Käsitlustase, kus kõik aspektid puudutavad informatsiooni esitust infosüsteemi füüsilises teostuses.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.02

internal level

A level of consideration at which all aspects deal with the representation of information within a physical implementation of an information system.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.11.05

sisetelevisioon
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.11.05

closed-circuit television

CCTV (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.15

sisetestiga silmus

Silmusejuhik, mis sooritab testi kusagil silmuse keha keskel.
Näide:
väljumislause Adas.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.15

in-test loop

A loop control that performs the test somewhere in the middle of the loop body.
Näide:
The exit statement in Ada.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.23

sisetühik

sidetühik (synonym)

Märgistringis * erimärgiga esitatud tühik, mille kohal tekstiprotsessor ei poolita märgistringi.
Näide:
Tühik arvus 12 000 või nimes George V.
Märkus:
Sisetühik võidakse realiseerida ka manuskäsuga.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.23

no-break space

hard space (synonym)

A space represented by a special character in a character string at which a text processor will not divide the character string.
Näide:
The space in the numeral 12 000 or in the expression George V.
Märkus:
A no-break space can also be accomplished by an embedded command.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur