[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.05.09

sisenemine

Täitmisjada algatamine alamprogrammi alguses või sisendinimega märgitud muus kohas alamprogrammis.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.09

entry

The initiation of an execution sequence at the beginning of a subprogram or elsewhere as designated by an entry name in the subprogram.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.20

sisenemus

Moodulit juhtivate moodulite arv.
Märkus:
Suur sisenemuse väärtus tähendab, et sidestus on tugev, sest see on moodulite sõltuvuse mõõt.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.20

fan-in

The number of modules controlling a particular module.
Märkus:
A high fan-in value suggests that coupling is high, because it is a measure of module dependencies.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.04

siseskeem

Andmebaasi skeemi see osa, mis puudutab sisetaset ning mis määrab konkreetses kasutajavaates võimalike lause kogumite esitused, kaasa arvatud nende esituste manipuleerimisaspektid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.04

internal schema

The part of a database schema that pertains to the internal level and that defines the corresponding representations of the possible collections of sentences within a particular user view including the manipulation aspects of these representations.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.22

sisestise kustutuse funktsioon

Funktsioon, mis võimaldab tühistada andmeid, mis on kalkulaatorisse sisestatud, kuid pole veel töödeldud.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.22

clear entry function

The function that allows the cancellation of data entered into the calculator but not yet processed.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.02.02

sisestus

Arvuti suvalisse koostisossa andmete vastuvõtmise protsess.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.02.02

input (process)

The process that consists of the reception of data by any component part of a computer.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.31

sisestus

Andmete * infotöötlussüsteemi või tema suvalisse ossa töötluseks või talletuseks sisestamise protsess.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.31

input (process)

The process of entering data into an information processing system or any of its parts for storage or processing.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.02

sisetase

Käsitlustase, kus kõik aspektid puudutavad informatsiooni esitust infosüsteemi füüsilises teostuses.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.02

internal level

A level of consideration at which all aspects deal with the representation of information within a physical implementation of an information system.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.11.05

sisetelevisioon
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.11.05

closed-circuit television

CCTV (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.15

sisetestiga silmus

Silmusejuhik, mis sooritab testi kusagil silmuse keha keskel.
Näide:
väljumislause Adas.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.15

in-test loop

A loop control that performs the test somewhere in the middle of the loop body.
Näide:
The exit statement in Ada.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.23

sisetühik

sidetühik (synonym)

Märgistringis * erimärgiga esitatud tühik, mille kohal tekstiprotsessor ei poolita märgistringi.
Näide:
Tühik arvus 12 000 või nimes George V.
Märkus:
Sisetühik võidakse realiseerida ka manuskäsuga.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.23

no-break space

hard space (synonym)

A space represented by a special character in a character string at which a text processor will not divide the character string.
Näide:
The space in the numeral 12 000 or in the expression George V.
Märkus:
A no-break space can also be accomplished by an embedded command.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.02

sisevõrk

intranet (synonym)

Mõningaid või kõiki Interneti protokolle kasutav privaat võrk.
Märkus:
Sisevõrgus suhtlevad sõlmed klient-server-vahekorras, sõlmed identifitseeritakse IP-protokolli aadressidega ja failid identifitseeritakse universaalsete ressursilokaatoritega.
Vahetatavad andmed vormindatakse tavaliselt HTML-keelega ning neid juhitakse ja kuvatakse brauseriga.
Sisevõrk võib olla tulemüüride kaudu ühendatud Internetiga või olla täielikult eraldi.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.02

intranet

A private network that uses some or all of the protocols of the Internet.
Märkus:
In the intranet, nodes interact in a client-server relationship, nodes are identified by using Internet protocol (IP) addresses, and files are identified by universal resource locators.
The data being exchanged is typically formatted using the HTML language and is controlled and displayed using a browser.
The intranet may be connected to the Internet via firewalls, or it may be totally separate.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur