[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
06.02.02

sisestus

Arvuti suvalisse koostisossa andmete vastuvõtmise protsess.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.02.02

input (process)

The process that consists of the reception of data by any component part of a computer.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.31

sisestus

Andmete * infotöötlussüsteemi või tema suvalisse ossa töötluseks või talletuseks sisestamise protsess.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.31

input (process)

The process of entering data into an information processing system or any of its parts for storage or processing.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.02

sisetase

Käsitlustase, kus kõik aspektid puudutavad informatsiooni esitust infosüsteemi füüsilises teostuses.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.02

internal level

A level of consideration at which all aspects deal with the representation of information within a physical implementation of an information system.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.11.05

sisetelevisioon
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.11.05

closed-circuit television

CCTV (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.15

sisetestiga silmus

Silmusejuhik, mis sooritab testi kusagil silmuse keha keskel.
Näide:
väljumislause Adas.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.15

in-test loop

A loop control that performs the test somewhere in the middle of the loop body.
Näide:
The exit statement in Ada.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.23

sisetühik

sidetühik (synonym)

Märgistringis * erimärgiga esitatud tühik, mille kohal tekstiprotsessor ei poolita märgistringi.
Näide:
Tühik arvus 12 000 või nimes George V.
Märkus:
Sisetühik võidakse realiseerida ka manuskäsuga.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.23

no-break space

hard space (synonym)

A space represented by a special character in a character string at which a text processor will not divide the character string.
Näide:
The space in the numeral 12 000 or in the expression George V.
Märkus:
A no-break space can also be accomplished by an embedded command.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.02

sisevõrk

intranet (synonym)

Mõningaid või kõiki Interneti protokolle kasutav privaat võrk.
Märkus:
Sisevõrgus suhtlevad sõlmed klient-server-vahekorras, sõlmed identifitseeritakse IP-protokolli aadressidega ja failid identifitseeritakse universaalsete ressursilokaatoritega.
Vahetatavad andmed vormindatakse tavaliselt HTML-keelega ning neid juhitakse ja kuvatakse brauseriga.
Sisevõrk võib olla tulemüüride kaudu ühendatud Internetiga või olla täielikult eraldi.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.02

intranet

A private network that uses some or all of the protocols of the Internet.
Märkus:
In the intranet, nodes interact in a client-server relationship, nodes are identified by using Internet protocol (IP) addresses, and files are identified by universal resource locators.
The data being exchanged is typically formatted using the HTML language and is controlled and displayed using a browser.
The intranet may be connected to the Internet via firewalls, or it may be totally separate.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.08

sisse saalima

Põhimälus sealt välja saalitud * andme kogumeid taastama.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.08

to roll in

To restore to main storage the sets of data that were previously rolled out.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.16

sissetung

Volitamatu juurdepääs * andmetöötlussüsteemile.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.16

penetration

Unauthorized access to a data processing system.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.18

sissetungitest

Andmetöötlussüsteemi funktsioonide uurimine arvutiturbest möödumise vahendite leidmiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.18

penetration testing

Examining the functions of a data processing system to find a means of circumventing computer security.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.12

sissetöötamine

sissetöötus (synonym)

treenimine (synonym)

Protsess uue või töökorda ennistatud parandatava funktsionaalüksuse* töökindluse tõstmiseks ta ekspluateerimisega ettekirjutatud keskkonnas, võimalikult paljude varajaste tõrgete avastamisega ning nende kõrvaldamisega korrektiivhoolduse teel.
Märkus:
Standardiartiklis IEV 191-17-02 määratletud mõiste on siuliselt sama.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.12

burn in (noun)

A process of increasing the reliability of a new or refurbished repairable functional unit by operating it in a prescribed environment, detecting as many early faults as possible, and eliminating them by corrective maintenance.
Märkus:
The concept defined in IEV 191-17-02 is essentially the same.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur