[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.02.35

skaneeringurida

skanningurida (synonym)

Järjestikku skaneeritud pikselite kogum, tavaliselt rivistatud horisontaalselt.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.35

scan line

scanning line (synonym)

A typically horizontal alignment of pixels that are scanned sequentially.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.05

skanner

Seade, mis osahaaval uurib mingit mustrit ning genereerib sellele mustrile vastavad analoog- või digitaal * signaalid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.05

scanner

A device that examines a special pattern, one part after another, and generates analog or digital * signals corresponding to the pattern.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.12.06

skanner

Pildiandur, mis sondeerib oma keskkonda süstemaatiliselt.
Näide:
seade, mis optiliselt skaneerib trükitud või kirjutatud andmeid ja genereerib nende digitaalesituse.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.12.06

scanner

A vision sensor (30.12.07) that samples its environment in a systematic pattern.
Näide:
A device that optically scans printed or written data (01) and generates their digital representations.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.01.02

skeem

Andmebaasi struktuuri täielik kirjeldus, mis vastab mingile kindlale käsitlustasemele.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.02

schema

A complete description of the structure of a database pertaining to a specific level of consideration.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.07

skeem

Teatav formalism teadmuse esituseks lihtmõiste, olemi või objekti klassi kohta ta võimalike kasutusviiside kaudu.
Märkus:
Skeem näitab mingi mõiste kasutamise viise. Ta ei kirjelda selle mõiste tüüpilisi eksemplare.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.07

schema

A formalism for representing knowledge about a simple concept, an entity, or a class of objects by means of its possible uses.
Märkus:
The schema shows ways of using a concept. It does not describe typical instances of that concept.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.07

skrambleerima

Edastuse või jäädvustuse soodustamiseks konverteerima * digitaalsignaali pseudojuhuslikuks digitaalsignaaliks, millel on sama tähendus ning sama bitiedastuskiirus.
Märkus:
Skrambleerimine väldib ühtede või nullide pikkade järjendite edastamisest tulenevaid probleeme.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.07

to scramble

To convert a digital signal into a pseudorandom digital signal having the same meaning and the same bit rate in order to facilitate transmission or recording.
Märkus:
Scrambling avoids problems that would result from the transmission of long sequences of „1„s or „0„s.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.06

skript

Spetsifikatsioon, mis määrab, kuidas kasutajale objekte esitada ja kuidas kasutajalt saadud sisendandmeid töödelda.
Märkus:
Erineb 28. osas määratletud skriptist.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.06

script

< hypermedia and multimedia > A specification of how objects are to be presented to a user and how input from the user is to be handled.
Märkus:
Differs from script as defined in part 28.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.07

skriptvara

skriptitarkvara (synonym)

Skriptiga defineeritud tarkvara.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.07

scriptware

script software (synonym)

Software defined by a script.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.14

slott

Freimi komponent, milles salvestatakse tunnuseid, näiteks objekti nimesid, fassettideks nimetatavaid eriatribuute, väärtusi ja teistele freimidele osutatavaid viitasid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.14

slot

A frame component used to store features such as object names, specific attributes called facets, values and pointers to other frames.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.12

SMTP

Sõnumeid * elektronposti otstarbel edastada võimaldava rakendus protokolli nimi.
Märkus:
SMTP on lühend nimetusest „Simple mail transfer Protocol„ (lihtne meiliedastusprotokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.12

SMTP

Name of an application protocol providing means to transfer messages for electronic mail.
Märkus:
SMTP is an acronym for „Simple mail transfer Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.19

Sobeli operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.19

Sobel operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur