[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
33.05.07

skriptvara

skriptitarkvara (synonym)

Skriptiga defineeritud tarkvara.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.07

scriptware

script software (synonym)

Software defined by a script.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.14

slott

Freimi komponent, milles salvestatakse tunnuseid, näiteks objekti nimesid, fassettideks nimetatavaid eriatribuute, väärtusi ja teistele freimidele osutatavaid viitasid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.14

slot

A frame component used to store features such as object names, specific attributes called facets, values and pointers to other frames.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.12

SMTP

Sõnumeid * elektronposti otstarbel edastada võimaldava rakendus protokolli nimi.
Märkus:
SMTP on lühend nimetusest „Simple mail transfer Protocol„ (lihtne meiliedastusprotokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.12

SMTP

Name of an application protocol providing means to transfer messages for electronic mail.
Märkus:
SMTP is an acronym for „Simple mail transfer Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.19

Sobeli operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.19

Sobel operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.03.09

sond

Sõnumiteisaldusega üle kantud infoobjekt, mille põhjal otsustatakse, kas sõnumeid saab kohale toimetada.
Märkus:
Sondi ümbrikus olevad atribuudid kirjeldavad sõnumite klassi, mille kohaletoimetatavus tuleb otsustada.
Sond ei tarvitse olla laiendatav levinimistutega.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.03.09

probe

An information object that is conveyed by means of message transfer and that is used to determine if the messages can be delivered.
Märkus:
The attributes contained in the envelope of the probe describe a class of messages the deliverability of which is to be determined.
The probe might not be expanded by distribution lists.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.20

sonogramm

Akustilise signaali graafiline esitus, mis näitab sagedusi ja vastavaid amplituude aja funktsioonina.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.20

sonogram

A graphical representation of an acoustic signal showing the frequencies and the corresponding amplitudes as a function of time.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.08

soojenemisaeg

stabiliseerumisaeg käivitumisel (synonym)

Ajavahemik seadmele toite andmise hetkest kuni hetkeni, mil seade töötab vastavalt oma tehnilistele andmetele.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.08

turn-on stabilizing time

The time interval between the instant power is applied to a device and the instant at which the device performs according to this operating specifications.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.09

sooritatud

Omane tegumi olekule, milles tegum on lõpuni täidetud ja kõik sellest tegumist sõltuvad sündmused on lahendatud.
Märkus:
Adas on selliseks tegumi sooritatust põhjustavaks ebatavaliseks sündmuseks aktiveerimise ajal seatud erand.
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.09

completed

Pertaining to the task state of a task that is finished, all events dependent on that task have been resolved.
Märkus:
In Ada, an exception * raised during activation would be such an unusual event causing a task to be completed.
See figure 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.23

soorituslause

Liitlause, mis ilmutatult määrab juhtimise üleviimise ühte või mitmesse Coboli protseduuri ning juhtimise ilmutamata naasmise pärast protseduuri(de) täitmise lõpuleviimist.
Märkus:
Soorituslauset kasutatakse ka ühe või mitme tema kehtivuspiirkonnas oleva tingimatu lause täitmise juhtimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.23

perform statement

A compound statement that explicitly specifies transfer of control to one or more COBOL procedures and the return of control implicitly whenever execution of the specified procedure is completed.
Märkus:
The perform statement is also used to control execution of one or more unconditional statement s which are within its scope.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.26

sooritusnäitaja

hindamisnäitaja, mis aitab teha konkreetse protsessi soorituse kohta otsust
Märkus:
MÄRKUS. Sooritusnäitaja on konkreetse protsessi protsessiatribuudi 1.1 atribuudinäitaja. (Vt ISO/IEC 15504-2.)
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.26

performance indicator

an assessment indicator that supports the judgement of the process performance of a specific process
Märkus:
NOTE A performance indicator is an attribute indicator for Process Attribute 1.1 for a specific process. (See ISO/IEC 15504-2.)
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.06.30

sorteermasin

kaardisorter (synonym)

Seade, mis paigutab perforeeritud kaardid * väljesalvedesse, valides neid kaartide perfomustrite järgi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.30

card sorter

A device that deposits punched cards in pockets selected according to the hole patterns in the cards.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur