[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
28.02.07

skeem

Teatav formalism teadmuse esituseks lihtmõiste, olemi või objekti klassi kohta ta võimalike kasutusviiside kaudu.
Märkus:
Skeem näitab mingi mõiste kasutamise viise. Ta ei kirjelda selle mõiste tüüpilisi eksemplare.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.07

schema

A formalism for representing knowledge about a simple concept, an entity, or a class of objects by means of its possible uses.
Märkus:
The schema shows ways of using a concept. It does not describe typical instances of that concept.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.07

skrambleerima

Edastuse või jäädvustuse soodustamiseks konverteerima * digitaalsignaali pseudojuhuslikuks digitaalsignaaliks, millel on sama tähendus ning sama bitiedastuskiirus.
Märkus:
Skrambleerimine väldib ühtede või nullide pikkade järjendite edastamisest tulenevaid probleeme.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.07

to scramble

To convert a digital signal into a pseudorandom digital signal having the same meaning and the same bit rate in order to facilitate transmission or recording.
Märkus:
Scrambling avoids problems that would result from the transmission of long sequences of „1„s or „0„s.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.06

skript

Spetsifikatsioon, mis määrab, kuidas kasutajale objekte esitada ja kuidas kasutajalt saadud sisendandmeid töödelda.
Märkus:
Erineb 28. osas määratletud skriptist.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.06

script

< hypermedia and multimedia > A specification of how objects are to be presented to a user and how input from the user is to be handled.
Märkus:
Differs from script as defined in part 28.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.07

skriptvara

skriptitarkvara (synonym)

Skriptiga defineeritud tarkvara.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.07

scriptware

script software (synonym)

Software defined by a script.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.14

slott

Freimi komponent, milles salvestatakse tunnuseid, näiteks objekti nimesid, fassettideks nimetatavaid eriatribuute, väärtusi ja teistele freimidele osutatavaid viitasid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.14

slot

A frame component used to store features such as object names, specific attributes called facets, values and pointers to other frames.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.12

SMTP

Sõnumeid * elektronposti otstarbel edastada võimaldava rakendus protokolli nimi.
Märkus:
SMTP on lühend nimetusest „Simple mail transfer Protocol„ (lihtne meiliedastusprotokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.12

SMTP

Name of an application protocol providing means to transfer messages for electronic mail.
Märkus:
SMTP is an acronym for „Simple mail transfer Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.19

Sobeli operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.19

Sobel operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.03.09

sond

Sõnumiteisaldusega üle kantud infoobjekt, mille põhjal otsustatakse, kas sõnumeid saab kohale toimetada.
Märkus:
Sondi ümbrikus olevad atribuudid kirjeldavad sõnumite klassi, mille kohaletoimetatavus tuleb otsustada.
Sond ei tarvitse olla laiendatav levinimistutega.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.03.09

probe

An information object that is conveyed by means of message transfer and that is used to determine if the messages can be delivered.
Märkus:
The attributes contained in the envelope of the probe describe a class of messages the deliverability of which is to be determined.
The probe might not be expanded by distribution lists.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.20

sonogramm

Akustilise signaali graafiline esitus, mis näitab sagedusi ja vastavaid amplituude aja funktsioonina.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.20

sonogram

A graphical representation of an acoustic signal showing the frequencies and the corresponding amplitudes as a function of time.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.08

soojenemisaeg

stabiliseerumisaeg käivitumisel (synonym)

Ajavahemik seadmele toite andmise hetkest kuni hetkeni, mil seade töötab vastavalt oma tehnilistele andmetele.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.08

turn-on stabilizing time

The time interval between the instant power is applied to a device and the instant at which the device performs according to this operating specifications.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.09

sooritatud

Omane tegumi olekule, milles tegum on lõpuni täidetud ja kõik sellest tegumist sõltuvad sündmused on lahendatud.
Märkus:
Adas on selliseks tegumi sooritatust põhjustavaks ebatavaliseks sündmuseks aktiveerimise ajal seatud erand.
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.09

completed

Pertaining to the task state of a task that is finished, all events dependent on that task have been resolved.
Märkus:
In Ada, an exception * raised during activation would be such an unusual event causing a task to be completed.
See figure 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur