[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
3.26

sooritusnäitaja

hindamisnäitaja, mis aitab teha konkreetse protsessi soorituse kohta otsust
Märkus:
MÄRKUS. Sooritusnäitaja on konkreetse protsessi protsessiatribuudi 1.1 atribuudinäitaja. (Vt ISO/IEC 15504-2.)
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.26

performance indicator

an assessment indicator that supports the judgement of the process performance of a specific process
Märkus:
NOTE A performance indicator is an attribute indicator for Process Attribute 1.1 for a specific process. (See ISO/IEC 15504-2.)
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.06.30

sorteermasin

kaardisorter (synonym)

Seade, mis paigutab perforeeritud kaardid * väljesalvedesse, valides neid kaartide perfomustrite järgi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.30

card sorter

A device that deposits punched cards in pockets selected according to the hole patterns in the cards.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.05.06

sortima

Elemente etteantud kriteeriumide järgi rühmadesse eraldama, ilma et üksused igas rühmas tuleksid tingimata järjestada.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.05.06

to sort

To segregate items into groups according to specified criteria without necessarily ordering the items within each group.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.01.03

spetsifikatsioon

spetsifitseerimine (synonym)

Dokumendi vormis detailne formuleering, mis annab süsteemi väljatöötamiseks ja vastuvõtukatsetusteks süsteemi määratleva kirjelduse.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.03

specification

A detailed formulation, in document form, which provides a definitive description of a system for the purpose of developing or validating the system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.37

spetsifitseerimiskeel

Probleemikeel, sageli loomuliku keele ja tehiskeele raal töödeldava kombinatsioonina, mida kasutatakse süsteemi või komponendi nõuete, lahenduse või muude tunnusomaduste väljendamiseks ning mis annab spetsifitseeritud olemite väljatöötamiseks, analüüsiks ja dokumenteerimiseks eri- keeletarindid ja mõnikord ka verifitseerimis * protokollid.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.37

specification language

A problem-oriented language, often a computer-processible combination of natural language and artificial language, used for expressing the requirements, design, behavior, or other characteristics of a system or a component and that provides special language constructs and, sometimes, verification * protocols used to develop, analyze, and document the specified entities.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.08.11

spiraalrada

Spiraalikujuline rada * kettal * kopeerimistõrje meetodi osana.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.08.11

spiral track

A track with a spiral shape on a disk, as part of a method of copy protection.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.13

sprait

Visuaalne olem, mis animatsioonijada loomiseks liigub tausta ees.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.13

sprite

A visual entity which moves in front of a given background to create an animated sequence.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.04.01

spuuling

Välismälu kasutamine puhvermäluna töötluse hilistuse kahandamiseks andmete * teisaldusel * arvuti * välisseadmete ja protsessorite vahel.
Märkus:
Ingliskeelne termin tuleneb väljendist „Välisseadmete sidus simultaantöö„.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.04.01

spooling

The use of auxiliary storage as a buffer storage to reduce processing delays when transferring * data between peripheral equipment and the processors of a computer.
Märkus:
The term is derived from the expression „Simultaneous Peripheral Operation OnLine„.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.33

SRI algoritm
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.33

SRI algorithm
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.11.06

SRI nägemismoodul
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.11.06

SRI vision module
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.02.14

staatiline

Omane objektidele, mis eksisteerivad ja säilitavad oma väärtused kogu programmi* täitmise kestel.
Näide:
alamprogrammi * muutuja, mis on deklareeritud staatilisena ta väärtuste säilitamiseks ühest täitmisest järgmiseni
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.14

static (adjective)

Pertaining to object s that exist and retain their values throughout the execution of the entire program.
Näide:
A subprogram * variable that has been declared static to retain its values from one execution to the next.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur