[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
21.01.08

soojenemisaeg

stabiliseerumisaeg käivitumisel (synonym)

Ajavahemik seadmele toite andmise hetkest kuni hetkeni, mil seade töötab vastavalt oma tehnilistele andmetele.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.08

turn-on stabilizing time

The time interval between the instant power is applied to a device and the instant at which the device performs according to this operating specifications.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.09

sooritatud

Omane tegumi olekule, milles tegum on lõpuni täidetud ja kõik sellest tegumist sõltuvad sündmused on lahendatud.
Märkus:
Adas on selliseks tegumi sooritatust põhjustavaks ebatavaliseks sündmuseks aktiveerimise ajal seatud erand.
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.09

completed

Pertaining to the task state of a task that is finished, all events dependent on that task have been resolved.
Märkus:
In Ada, an exception * raised during activation would be such an unusual event causing a task to be completed.
See figure 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.23

soorituslause

Liitlause, mis ilmutatult määrab juhtimise üleviimise ühte või mitmesse Coboli protseduuri ning juhtimise ilmutamata naasmise pärast protseduuri(de) täitmise lõpuleviimist.
Märkus:
Soorituslauset kasutatakse ka ühe või mitme tema kehtivuspiirkonnas oleva tingimatu lause täitmise juhtimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.23

perform statement

A compound statement that explicitly specifies transfer of control to one or more COBOL procedures and the return of control implicitly whenever execution of the specified procedure is completed.
Märkus:
The perform statement is also used to control execution of one or more unconditional statement s which are within its scope.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.26

sooritusnäitaja

hindamisnäitaja, mis aitab teha konkreetse protsessi soorituse kohta otsust
Märkus:
MÄRKUS. Sooritusnäitaja on konkreetse protsessi protsessiatribuudi 1.1 atribuudinäitaja. (Vt ISO/IEC 15504-2.)
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.26

performance indicator

an assessment indicator that supports the judgement of the process performance of a specific process
Märkus:
NOTE A performance indicator is an attribute indicator for Process Attribute 1.1 for a specific process. (See ISO/IEC 15504-2.)
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.06.30

sorteermasin

kaardisorter (synonym)

Seade, mis paigutab perforeeritud kaardid * väljesalvedesse, valides neid kaartide perfomustrite järgi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.30

card sorter

A device that deposits punched cards in pockets selected according to the hole patterns in the cards.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.05.06

sortima

Elemente etteantud kriteeriumide järgi rühmadesse eraldama, ilma et üksused igas rühmas tuleksid tingimata järjestada.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.05.06

to sort

To segregate items into groups according to specified criteria without necessarily ordering the items within each group.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.01.03

spetsifikatsioon

spetsifitseerimine (synonym)

Dokumendi vormis detailne formuleering, mis annab süsteemi väljatöötamiseks ja vastuvõtukatsetusteks süsteemi määratleva kirjelduse.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.03

specification

A detailed formulation, in document form, which provides a definitive description of a system for the purpose of developing or validating the system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.37

spetsifitseerimiskeel

Probleemikeel, sageli loomuliku keele ja tehiskeele raal töödeldava kombinatsioonina, mida kasutatakse süsteemi või komponendi nõuete, lahenduse või muude tunnusomaduste väljendamiseks ning mis annab spetsifitseeritud olemite väljatöötamiseks, analüüsiks ja dokumenteerimiseks eri- keeletarindid ja mõnikord ka verifitseerimis * protokollid.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.37

specification language

A problem-oriented language, often a computer-processible combination of natural language and artificial language, used for expressing the requirements, design, behavior, or other characteristics of a system or a component and that provides special language constructs and, sometimes, verification * protocols used to develop, analyze, and document the specified entities.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.08.11

spiraalrada

Spiraalikujuline rada * kettal * kopeerimistõrje meetodi osana.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.08.11

spiral track

A track with a spiral shape on a disk, as part of a method of copy protection.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.13

sprait

Visuaalne olem, mis animatsioonijada loomiseks liigub tausta ees.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.13

sprite

A visual entity which moves in front of a given background to create an animated sequence.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.04.01

spuuling

Välismälu kasutamine puhvermäluna töötluse hilistuse kahandamiseks andmete * teisaldusel * arvuti * välisseadmete ja protsessorite vahel.
Märkus:
Ingliskeelne termin tuleneb väljendist „Välisseadmete sidus simultaantöö„.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.04.01

spooling

The use of auxiliary storage as a buffer storage to reduce processing delays when transferring * data between peripheral equipment and the processors of a computer.
Märkus:
The term is derived from the expression „Simultaneous Peripheral Operation OnLine„.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur