[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.01.25

struktuurprogrammikeel

struktuurprogrammeerimiskeel (synonym)

Programmikeel, millel on keeletarindid * struktuurprogrammeerimiseks (2).
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.25

structured programming language

A programming language that provides language constructs for structured programming (2).
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.04

struktuurprojekteerimine

Igasugune tarkvara projekteerimise distsiplineeritud metoodika, mis järgib spetsifitseeritud reegleid, mis põhinevad printsiipidel nagu modulaarsus, laskuv projekteerimine ning andmete, süsteemistruktuuride ja töötlussammude sammtäpsustamine.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.04

structured design

Any disciplined approach to software design that adheres to specified rules based on principles such as modularity, top-down design, and stepwise refinement of data, of system structures, and of processing steps.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.02

struktuurvalgustus

Meetod pildi kujundielementide külgasetuse vaatluseks ja sügavusinformatsiooni ilmutamiseks valguskujundi projekteerimisega stseenile mingi teadaoleva nurga all.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.02

structured light

The technique of projecting a light pattern at a known angle to a scene (30.01.18) to observe the lateral position of the pattern elements in the image (30.01.08) and reveal depth information.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.01.13

stseen

Tegelike objektide konfiguratsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.13

scene

A real-life setup of objects.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.19

stseen

episood (synonym)

Stereotüüpsete toimingute või sündmuste tuttav järjend stsenaariumi põhises teadmuse esituses.
Märkus:
Stsenaariumis „restoran„ võivad olla järgmised stseenid: sisenemine, tellimine, söömine, maksmine, lahkumine.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.19

scene

episode (synonym)

In a script-based knowledge representation, a familiar sequence of stereotyped actions or events.
Märkus:
In a „restaurant„ script, one may find the following scenes: entering, ordering, eating, paying, and leaving.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.23

stseen

Tegelike objektide konfiguratsioon.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.23

scene

A real-life setup of objects (30.01.07 A).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.02

stseenianalüüs

Protsess, millega otsitakse informatsiooni mingi stseeni kohta andmetest, mis on tuletatud pildist või ta eskiisist.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.02

scene analysis

The process of seeking information about a scene (30.01.18) from data (01) derived from an image (30.01.08) or from a primal sketch of that image.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.24

stseenivaade

Virtuaalkuva, mida vaadeldakse suurel ekraanil või terminaliakna kaudu, mitte süübeseadmetega.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.24

scene view

Virtual display viewed on a large screen or through a terminal window rather than with immersive devices.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.15

stsenaarium

skript (synonym)

Teadmuse esitus, mis kasutab teadaolevate olemite vaheliste vastastoimete tulemuste määramiseks teatavaid ettemääratud sündmusejärjendeid.
Märkus:
Sündmus esitatakse stseenide, * lavastuste, * temaatiliste rollide ja rekvisiitide abil.
Stsenaarium on sündmusekeskne, erinevalt freimist, mis on andme keskne ja viitab mingile ajahetkele.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.15

script

A knowledge representation that uses predetermined sequences of events to determine the results of interactions between known entities.
Märkus:
The event is represented by means of scenes settings thematic roles, and props.
The script event-oriented in contrast with a frame which is data-oriented and which refers to a point in time.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.30

subjekt

Objektide poole pöördumise võimega aktiivne olem.
Näide:
programmi * täitmist sisaldav protsess.
Märkus:
Subjekt võib põhjustada info voolu objektide vahel või muuta andmetöötlussüsteemi olekut.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.30

subject

An active entity that can access * objects.
Näide:
A process that involves execution of a program.
Märkus:
A subject may cause information to flow among objects or may change the state of the data processing system.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.12

subjekt

Mingi alamsüsteemi aktiivne element.
Märkus:
Subjektide koostalitlust mingis kihis reguleerib üks või mitu protokolli.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.12

entity

An active element within a subsystem.
Märkus:
Cooperation between entities in a layer is controlled by one or more protocols.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur