[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
28.02.15

stsenaarium

skript (synonym)

Teadmuse esitus, mis kasutab teadaolevate olemite vaheliste vastastoimete tulemuste määramiseks teatavaid ettemääratud sündmusejärjendeid.
Märkus:
Sündmus esitatakse stseenide, * lavastuste, * temaatiliste rollide ja rekvisiitide abil.
Stsenaarium on sündmusekeskne, erinevalt freimist, mis on andme keskne ja viitab mingile ajahetkele.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.15

script

A knowledge representation that uses predetermined sequences of events to determine the results of interactions between known entities.
Märkus:
The event is represented by means of scenes settings thematic roles, and props.
The script event-oriented in contrast with a frame which is data-oriented and which refers to a point in time.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.30

subjekt

Objektide poole pöördumise võimega aktiivne olem.
Näide:
programmi * täitmist sisaldav protsess.
Märkus:
Subjekt võib põhjustada info voolu objektide vahel või muuta andmetöötlussüsteemi olekut.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.30

subject

An active entity that can access * objects.
Näide:
A process that involves execution of a program.
Märkus:
A subject may cause information to flow among objects or may change the state of the data processing system.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.12

subjekt

Mingi alamsüsteemi aktiivne element.
Märkus:
Subjektide koostalitlust mingis kihis reguleerib üks või mitu protokolli.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.12

entity

An active element within a subsystem.
Märkus:
Cooperation between entities in a layer is controlled by one or more protocols.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.37

subtraktiivne värvisüsteem

Süsteem, mis reprodutseerib värvusi sobivate värvikoguste segamisega valgel paberil. Need värvid peegeldavad teatud värvusi ja absorbeerivad teisi. Subtraktiivsed põhivärvused on punane, sinine ja kollane. Trükinduses kasutatav „punane„ on rangelt võttes magenta ja „sinine„ on tsüaan. Vt ka põhivärvus. Vrd aditiivne värvisüsteem.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.37

subtractive color system

A system that reproduces colors by mixing appropriate amounts of color paints on white paper. These paints reflect certain colors and absorb - or subtract - others. The primary subtractive colors are red, blue, and yellow. „Red„ as used in painting is technically a magenta color, and „blue„ is technically a cyan color. See also primary color. Contrast with additive color system.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.02.07

subtraktsioonpilt

Pilt, mis luuakse ühe pildi pikseli väärtuste lahutamisega teise pildi omadest.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.07

subtraction image

An image (30.01.08) created by subtracting pixel values (13) of one image from corresponding pixel values of another image.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.36

suhtaadress

Otseaadress, mis identifitseerib asukoha ta kaugusega baasaadressist.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.36

relative address

A direct address that identifies a location by means of its displacement from a base address.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.03.04

suhteline entroopia

relatiivne entroopia (synonym)

Entroopia H ja otsusesisalduse H0 suhe Hr; matemaatilises väljenduses:
Hr = H/H0
Näide:
Olgu X = { a,b,c } kolmest sündmusest koosnev hulk ning olgu nende sündmuste toimumise tõenäosused p ( a) = 0,5, p ( b) = 0,25 ja p ( c) = 0,25. Selle hulga suhteline entroopia on:
Hr = 1,5 Sh/1,580 Sh = 0,95.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.03.04

relative entropy

The ratio H r of the entropy H to the decision content H0; in mathematical notation:
H r = H/H0
Näide:
Let { a, b, c } be a set of three events and let p ( a) = 0,5, p ( b) = 0,25, and p ( c) = 0,25 be the probabilities of their occurrences. The relative entropy of this set is:
H r = 1,5 Sh / 1,580 Sh = 0,95.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.01

suhteline liiasus

Liiasuse R ja otsusesisalduse H0 suhe r; matemaatilises väljenduses:
r = R/H0.
Märkus:
Suhteline liiasus on ühtlasi suhtelise entroopia Hr ühenitäiend:
r = 1 - Hr.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.01

relative redundancy

The ratio r of the redundancy R to the decision content Ho; in mathematical notation:
r = R/H0.
Märkus:
The relative redundancy is also equal to the complement to one of the relative entropy Hr :
r = 1 - Hr.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.06.09

suhteline viga

Absoluutvea ning veast mõjutatud suuruse tegeliku, spetsifitseeritud või teoreetiliselt õige väärtuse suhe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.06.09

relative error

The ratio of an absolute error to the true, specified or theoretically correct value of the quantity that is in error.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.04

suhteline väärtus

Koha ja orientatsiooni väärtus eelmise koha ja orientatsiooni suhtes virtuaalilma ruumis.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.04

relative value

Value for position and orientation relative to the previous position and orientation within the space of a virtual world (37.01.03).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.03

suhtevõrk

ekstranet (synonym)

Sisevõrk, mida on laiendatud nii, et ta võimaldab juurdepääsu valitud välistele organisatsioonidele, näiteks klientidele või tarnijatele, või nende poolt, mitte aga kogu üldsusele.
Märkus:
Vastav ühendus võidakse saada rendiliinide, sissehelistuse või võrgu liinide kaudu. Võrk tervikuna võib olla virtuaalne privaatvõrk, kuid mitte tingimata.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.03

extranet

An intranet that has been extended to include access to or from selected external organizations such as customers or suppliers, but not to the general public.
Märkus:
The connection may be leased lines, dialup, or network interconnections. The overall network may be, but is not necessarily a virtual private network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur