[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.09.47

struktuuriskeem

hierarhiaskeem (synonym)

Skeem, mis identifitseerib süsteemis või programmis * moodulid, tegevused või muud olemid ning näitab, kuidas suuremad või üldisemad olemid jagunevad väiksemateks spetsiifilisemateks olemiteks.
Märkus:
Tulemus ei tarvitse ühtuda kutseskeemil esitatavaga.
Vt joonis 07-1.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.47

structure chart

hierarchy chart (synonym)

A diagram that identifies the modules, activities, or other entities in a system or program and shows how larger or more general entities break down into smaller, more specific entities.
Märkus:
The result is not necessarily the same as that shown in a call graph.
See figure 07-1.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.08.24

struktuurne kujutuvastus

Kujutuvastuse metoodika, mille kohaselt kujundid esitatakse väljendatuna pildi komponentide ja nende vaheliste seostena kujundi struktuuri kirjeldamiseks ja liigitamiseks.
Märkus:
Pildi komponentide hulka võivad objektianalüüsis kuuluda servad, laigud jne; rekursiivsel rakendamisel võivad pildi komponentide hulka kuuluda objektid, näiteks stseenianalüüsis. Analoogiliselt võidakse tuvastada märke joonte, eendite, tühemike jne järgi; sõnu võidakse tuvastada märgimustrite järgi; teksti tähendusi võidakse tuvastada sõnamustrite järgi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.24

structural pattern recognition

An approach to pattern-recognition in which patterns are represented in terms of image (30.01.08) component and relationships among them in order to describe and classify pattern structure.
Märkus:
Image components may include edges (30.03.08), blobs, (30.03.13) etc in object analysis; if applied recursively, components of an image may include objects (30.01.07 A) as in scene analysis. Similarly, characters can be recognized by lines, bays, holes, etc.; words may be recognized by patterns of characters; meanings of text may be recognized from patterns of words.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.08.25

struktuurne märgituvastus

Märgituvastuse metoodika, mis põhineb tuvastatava märgi struktuuril ja mida kasutatakse seal, kus lihtvõrdlus ei toimi, näiteks käsitsi kirjutatud dokumentides.
Märkus:
Struktuuritunnuste hulka võib kuuluda sirgete, eendite, tühemike jne arv.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.25

structural character recognition

An approach to character recognition based on the structure of the character to be identified and used where simple matching is not viable, as for example in hand-written documents.
Märkus:
Structural characteristics may include the number of straight lines, bays, holes, etc.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.03

struktuurprogramm

Struktuurprogrammeerimise (1) printsiipide kohaselt konstrueeritud programm.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.03

structured program

A program constructed according to the principles of structured programming (1).
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.01

struktuurprogrammeerimine

Programmide konstrueerimise meetod, mis kasutab ainult hierarhiliselt korraldatud tarindeid, kusjuures igal neist on ainult üks sisendpunkt ja üks väljundpunkt.
Märkus:
Steuktuurprogrammeerimises kasutatakse ainult kolme liiki juhtimisvooge: järjestikust, tingimuslikku ja iteratiivset.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.01

structured programming

A method for constructing programs using only hierarchically arranged constructs each having a single entry point and a single exit point.
Märkus:
Three kinds of control flow are used in structured programming: sequential, conditional, and iterative.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.02

struktuurprogrammeerimine

Igasugune tarkvara arenduse meetod, mis sisaldab struktuurprojekteerimist ja annab tulemuseks struktuurprogramme.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.02

structured programming

Any software development technique that includes structured design and that results in the development of structured programs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.25

struktuurprogrammikeel

struktuurprogrammeerimiskeel (synonym)

Programmikeel, millel on keeletarindid * struktuurprogrammeerimiseks (2).
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.25

structured programming language

A programming language that provides language constructs for structured programming (2).
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.04

struktuurprojekteerimine

Igasugune tarkvara projekteerimise distsiplineeritud metoodika, mis järgib spetsifitseeritud reegleid, mis põhinevad printsiipidel nagu modulaarsus, laskuv projekteerimine ning andmete, süsteemistruktuuride ja töötlussammude sammtäpsustamine.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.04

structured design

Any disciplined approach to software design that adheres to specified rules based on principles such as modularity, top-down design, and stepwise refinement of data, of system structures, and of processing steps.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.02

struktuurvalgustus

Meetod pildi kujundielementide külgasetuse vaatluseks ja sügavusinformatsiooni ilmutamiseks valguskujundi projekteerimisega stseenile mingi teadaoleva nurga all.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.02

structured light

The technique of projecting a light pattern at a known angle to a scene (30.01.18) to observe the lateral position of the pattern elements in the image (30.01.08) and reveal depth information.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.01.13

stseen

Tegelike objektide konfiguratsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.13

scene

A real-life setup of objects.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.19

stseen

episood (synonym)

Stereotüüpsete toimingute või sündmuste tuttav järjend stsenaariumi põhises teadmuse esituses.
Märkus:
Stsenaariumis „restoran„ võivad olla järgmised stseenid: sisenemine, tellimine, söömine, maksmine, lahkumine.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.19

scene

episode (synonym)

In a script-based knowledge representation, a familiar sequence of stereotyped actions or events.
Märkus:
In a „restaurant„ script, one may find the following scenes: entering, ordering, eating, paying, and leaving.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur