[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
C16

summa

Arv või suurus, mis on kahe või enama arvu või suuruse liitmise tulem.

[en]
C16

sum

The number or quantity that is the result of the addition of two or more numbers or quantities.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.01

summaator

Funktsionaalüksus, mille väljundandmed esitavad ta sisendandmetega esitatud arvude summat.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.01

adder

A functional unit whose output data are a representation of the sum of the numbers represented by its input data.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.10

summaatorlahuti

Funktsionaalüksus, mis sõltuvalt saadud juht signaalist töötab summaatori või lahutina.
Märkus:
Summaatorlahuti võib olla ehitatud nii, et ta annab korraga summa ja vahe.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.10

adder-subtracter

A functional unit that acts as an adder or subtracter, depending upon the control signal received.
Märkus:
An adder-subtracter may be constructed so as to yield the sum and the difference at the same time.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.10

summeeriv integraator

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja on sisend-analoogmuutujate kaalutud summa integraal aja või mingi teise sisend-analoogmuutuja järgi.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.10

summing integrator

A functional unit whose output * analog variable is the integral of a weighted sum of the input analog variables with respect to time or with respect to another input analog variable.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.06.28

summeerperforaator

Kaardiperforaator, millega salvestatakse andmed, mis arvutati või summeeriti teise seadmega.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.28

summary punch

A card punch used to record data that where calculated or summarized by another device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.28

sundsiirdekäsk

Kohustuslikku siiret määrav siirdekäsk.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.28

unconditional jump instruction

A jump instruction that specifies a mandatory jump.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.11

sundsiirdelause

goto-lause (synonym)

Lihtlause, mis määrab programmi juhtimise ilmutatud üleviimise täitmisjadast mingile siht lausele, mida harilikult identifitseerib märgend.
Märkus:
Programmi juhtimise üleviimine võib olla siirde ekvivalent.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.11

goto statement

A simple statement that specifies an explicit transfer of program control from its place in the execution sequence to a target statement that usually is identified by a label.
Märkus:
The transfer of program control may be equivalent to a jump.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.24

superarvuti

hiidarvuti (synonym)

Vaadeldaval ajal teadus- ja tehnikaülesannete lahendamiseks kasutadaolevate suurimate töötluskiirustega arvutite klassi esindaja.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.24

supercomputer

Any of the class of computers that have the highest processing speeds available at a given time for solving scientific and engineering problems.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.08.12

supersektor

Kettale * kopeerimistõrje meetodi osana kirjutatud ülemäärase mahuga sektor.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.08.12

supersector

An oversized sector * written on a disk, as part of a method of copy protection.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.04.04

surfima

Võrgus kiiresti ühest saidist teise rändama, pidamata silmas mingit kindlat eesmärki.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.04.04

to surf

To wander quickly on a network from site to site, without having in mind a specific goal.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.38

suuline juhtimine

kõnejuhtimine (synonym)

Funktsionaalüksuse või masina juhtimine suuliste käskudega.
Näide:
auto kiiruse reguleerimine ja suunatulede lülitamine.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.38

voice control

speech control (synonym)

Control of a functional unit or a machine by means of voice commands.
Näide:
speed control and turn signals of an automobile.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur