[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
2.38

suhtlus ja konsulteerimine

pidevad ja iteratiivsed protsessid, mida organisatsioon viib läbi riski haldamist puudutava teabe andmiseks, jagamiseks või saamiseks ning sellekohaseks dialoogiks riskiosalistega [ISO/IEC juhend 73:2009]
Märkus:
MÄRKUS: See teave võib puudutada riski olemasolu, iseloomu, kuju, võimalikkust, olulisust, hindamist, aktsepteeritavust ja haldamise käsitlemist.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.38

risk communication

exchange or sharing of information about risk between the decision-maker and other stakeholders [ISO/IEC Guide 73:2002]
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.18

sulatus

Joonisele realistlikku ilmet andev sujuv üleminek ühelt värvuselt teisele raalgraafikas.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.18

blend

In computer graphics, the smooth transition from one color to another, giving a realistic look to a drawing.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.15

suletud riiv

Riiv olekuväärtusega VÄÄR.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.15

closed guard

A guard whose condition evaluates to FALSE.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.08.15

suletud sissepääsuga kasutajarühm

Lisateenus, mis võimaldab ühele või enamale kinnisele kasutajarühmale kuuluval andmelõpmikul väljastada saateid väljapoole neid rühmi.
Märkus:
Vt. joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.08.15

closed user group with outgoing access

A user facility that enables a data terminal equipment (DTE), belonging to one or more closed user groups (CUG), to originate calls to DTEs outside those CUGs.
Märkus:
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.08.16

suletud väljapääsuga kasutajarühm

Lisateenus, mis võimaldab ühele või enamale kinnisele kasutajarühmale kuuluval andmelõpmikul võtta vastu saateid väljastpoolt neid rühmi.
Märkus:
Vt. joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.08.16

closed user group with incoming access

A user facility that enables a data terminal equipment (DTE), belonging to one or more closed user groups (CUG), to receive calls from DTEs outside those CUGs.
Märkus:
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.53

sulustama

Kuvatava objektiga seotud valikute või tegevuste algatamist blokeerima.
Märkus:
Mingi valikuvõimaluse sulustust tähistatakse tavaliselt ta nime või ikooni katmise teel poolläbipaistva kuvaaknaga.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.53

occlude

To block the initiation of actions or selections associated with a displayed object.
Märkus:
The occlusion of an option is typically indicated by covering its name or icon with a partially transparent window (1).
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C16

summa

Arv või suurus, mis on kahe või enama arvu või suuruse liitmise tulem.

[en]
C16

sum

The number or quantity that is the result of the addition of two or more numbers or quantities.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.01

summaator

Funktsionaalüksus, mille väljundandmed esitavad ta sisendandmetega esitatud arvude summat.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.01

adder

A functional unit whose output data are a representation of the sum of the numbers represented by its input data.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.10

summaatorlahuti

Funktsionaalüksus, mis sõltuvalt saadud juht signaalist töötab summaatori või lahutina.
Märkus:
Summaatorlahuti võib olla ehitatud nii, et ta annab korraga summa ja vahe.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.10

adder-subtracter

A functional unit that acts as an adder or subtracter, depending upon the control signal received.
Märkus:
An adder-subtracter may be constructed so as to yield the sum and the difference at the same time.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.10

summeeriv integraator

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja on sisend-analoogmuutujate kaalutud summa integraal aja või mingi teise sisend-analoogmuutuja järgi.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.10

summing integrator

A functional unit whose output * analog variable is the integral of a weighted sum of the input analog variables with respect to time or with respect to another input analog variable.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.06.28

summeerperforaator

Kaardiperforaator, millega salvestatakse andmed, mis arvutati või summeeriti teise seadmega.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.28

summary punch

A card punch used to record data that where calculated or summarized by another device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur