[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
10.02.02

tegum

Üks või mitu käskude * jada, mida juhtprogramm * multiprogrammeerimis- või multitöötlus keskkonnas käsitleb arvuti sooritatava töö elemendina.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.02

task

In a multiprogramming or multiprocessing environment, one or more sequences of instructions treated by a control program as an element of work to be accomplished by a computer.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.01

tegumi olek

Üks tingimustest, milles tegum saab viibida oma eluea kestel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.01

task state

One of the conditions in which a task can be during its lifetime.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.12

tegumi sisend

Kutsuvale * moodulile * liidest tekitav koht tegumis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.12

task entry

A place in a task that provides an interface for a calling * module.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.07.04

tegumite sünkroniseerimine

Vahendid, millega tegumid koordineerivad oma tegevusi ajas.
Näide:
semafor, monitor, kohtang.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.07.04

task synchronization

The means by which task s coordinate their activities in time.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C20

tegur

Iga arv või suurus, mis on korrutus tehte * operand.

[en]
C20

factor

In a multiplication operation, any of the numbers or quantities that are the operands.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.21

tegutseja

aktor (synonym)

Olem, millel on stsenaariumis * temaatiline roll.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.21

actor

An entity that fills a thematic role in a script.
Näide:
An agent, a co-agent, a beneficiary, a patient.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.10.01

tehe

operatsioon (synonym)

Piiritletud toiming, mille rakendamine suvalisele lubatavale teadaolevale olemite kombinatsioonile tekitab uue olemi.
Näide:
liitmisprotsess aritmeetikas; viie ja kolme liitmisel saadakse kaheksa, kusjuures arvud viis ja kolm on siin operandid, arv kaheksa on tulem ja plussmärk on tehtemärk, mis näitab, et sooritatav tehe on liitmine.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.01

operation

A well-defined action that, when applied to any permissible combination of known entities, produces a new entity.
Näide:
The process of addition in arithmetic; in adding five and three and obtaining eight, the numbers five and three are the operands, the number eight is the result, and the plus sign is the operator indicating that the operation performed is addition.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.14

tehingukutse

Funktsioonikutse, mis lubab tegumil nõuda kohtangut teise tegumiga.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.14

transaction call

A function call that permits a task to request a rendezvous with another task.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.16

tehingutöötlus

Hajussüsteemi rakendusteenus, mis võimaldab kahel või enamal protsessil interaktiivse suhtluse kaudu sooritada tehingu.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.16

transaction processing

An application service in a distributed system that enables two or more processes through interactive communication to achieve transaction.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.02

tehisintellekt

Funktsionaalüksuse võime täita funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega, näiteks arutlemist ja õppimist.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.02

artificial intelligence

AI (synonym)

The capability of a functional unit to perform functions that are generally associated with human intelligence such as reasoning and learning.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.05.09

tehiskeel

Keel, mille reeglid on enne ta kasutamist selgesõnaliselt kehtestatud.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.05.09

artificial language

A language whose rules are explicitly established prior to its use.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur