[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
02.10.01

tehe

operatsioon (synonym)

Piiritletud toiming, mille rakendamine suvalisele lubatavale teadaolevale olemite kombinatsioonile tekitab uue olemi.
Näide:
liitmisprotsess aritmeetikas; viie ja kolme liitmisel saadakse kaheksa, kusjuures arvud viis ja kolm on siin operandid, arv kaheksa on tulem ja plussmärk on tehtemärk, mis näitab, et sooritatav tehe on liitmine.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.01

operation

A well-defined action that, when applied to any permissible combination of known entities, produces a new entity.
Näide:
The process of addition in arithmetic; in adding five and three and obtaining eight, the numbers five and three are the operands, the number eight is the result, and the plus sign is the operator indicating that the operation performed is addition.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.14

tehingukutse

Funktsioonikutse, mis lubab tegumil nõuda kohtangut teise tegumiga.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.14

transaction call

A function call that permits a task to request a rendezvous with another task.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.16

tehingutöötlus

Hajussüsteemi rakendusteenus, mis võimaldab kahel või enamal protsessil interaktiivse suhtluse kaudu sooritada tehingu.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.16

transaction processing

An application service in a distributed system that enables two or more processes through interactive communication to achieve transaction.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.02

tehisintellekt

Funktsionaalüksuse võime täita funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega, näiteks arutlemist ja õppimist.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.02

artificial intelligence

AI (synonym)

The capability of a functional unit to perform functions that are generally associated with human intelligence such as reasoning and learning.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.05.09

tehiskeel

Keel, mille reeglid on enne ta kasutamist selgesõnaliselt kehtestatud.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.05.09

artificial language

A language whose rules are explicitly established prior to its use.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.04

tehiskõne

sünteeskõne (synonym)

Funktsionaalüksuse genereeritav kõne.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.04

artificial speech

synthetic speech (synonym)

Speech generated by a functional unit.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.01.07

tehisneuron

Neurovõrgu elementaarne töötluselement, millel on mitu sisendit ja üks väljund ning mille väljund väärtus on sisend väärtuste lineaarse reguleeritavate kaaluteguritega kombinatsiooni mittelineaarne funktsioon.
Märkus:
Tehisneuronid modelleeritakse vastavalt neuronite talitlusele närvisüsteemis ning nad on teadete vahetuseks omavahel ühendatud.
Iga tehisneuron on neurovõrgu sõlm, mis koopereerub ja suhtleb teiste neuronitega. Neurovõrgul võib olla ka sisendsõlmi, mis ei ole tehisneuronid.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.07

artificial neuron

neurode (synonym; deprecated)

A primitive processing element in a neural network, with several inputs and one output, the output value of which is a nonlinear function of a linear combination of the input values with adjustable weighting coefficients.
Märkus:
1 - Artificial neurons are modeled according to the functioning of neurons in the nervous system and are interconnected in order to exchange messages.
2 - Each artificial neuron is a node of the neural network, which cooperates and communicates with other neurons. A neural network can also have input nodes which are not artificial neurons.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.AA.01.02

tehisreaalsus

Arvutiga genereeritav tehisilm.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.AA.01.02

artificial reality

AR (synonym)

Computer-generated artificial world.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.05.06

tehistagasiside seade

Reaalsusmulje simuleerimise seade
Märkus:
Näited on pneumaatiline kinnas, õhkkäitusega liikeplatvorm, puutekinnas, visiirkuvarid.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.06

artificial feedback device

Simulation device that emulates the way reality feels.
Märkus:
Examples are a pneumatic gauntlet, an air-driven motion platform (37.05.10), a tactile glove (37.06.04), head-mounted displays (37.06.10).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.02

tehisõpe

automaatõpe (synonym)

Protsess, millega funktsionaalüksus täiustab oma talitlust, omandades uut teadmust või uusi oskusi või korraldades ümber seniseid.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.02

machine learning

automatic learning (synonym)

The process by which a functional unit improves its performance by acquiring new knowledge or skills, or by reorganizing existing knowledge or skills.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.21

tehisõpe

automaatõpe (synonym)

Protsess, millega funktsionaalüksus täiustab oma talitlust, uut teadmust või uusi oskusi omandades või seniseid ümber korraldades.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.21

machine learning

automatic learning (synonym)

The process by which a functional unit improves its performance by acquiring new knowledge or skills, or by reorganizing existing knowledge or skills.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur