[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.05.09

tehiskeel

Keel, mille reeglid on enne ta kasutamist selgesõnaliselt kehtestatud.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.05.09

artificial language

A language whose rules are explicitly established prior to its use.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.04

tehiskõne

sünteeskõne (synonym)

Funktsionaalüksuse genereeritav kõne.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.04

artificial speech

synthetic speech (synonym)

Speech generated by a functional unit.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.01.07

tehisneuron

Neurovõrgu elementaarne töötluselement, millel on mitu sisendit ja üks väljund ning mille väljund väärtus on sisend väärtuste lineaarse reguleeritavate kaaluteguritega kombinatsiooni mittelineaarne funktsioon.
Märkus:
Tehisneuronid modelleeritakse vastavalt neuronite talitlusele närvisüsteemis ning nad on teadete vahetuseks omavahel ühendatud.
Iga tehisneuron on neurovõrgu sõlm, mis koopereerub ja suhtleb teiste neuronitega. Neurovõrgul võib olla ka sisendsõlmi, mis ei ole tehisneuronid.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.07

artificial neuron

neurode (synonym; deprecated)

A primitive processing element in a neural network, with several inputs and one output, the output value of which is a nonlinear function of a linear combination of the input values with adjustable weighting coefficients.
Märkus:
1 - Artificial neurons are modeled according to the functioning of neurons in the nervous system and are interconnected in order to exchange messages.
2 - Each artificial neuron is a node of the neural network, which cooperates and communicates with other neurons. A neural network can also have input nodes which are not artificial neurons.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.AA.01.02

tehisreaalsus

Arvutiga genereeritav tehisilm.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.AA.01.02

artificial reality

AR (synonym)

Computer-generated artificial world.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.05.06

tehistagasiside seade

Reaalsusmulje simuleerimise seade
Märkus:
Näited on pneumaatiline kinnas, õhkkäitusega liikeplatvorm, puutekinnas, visiirkuvarid.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.06

artificial feedback device

Simulation device that emulates the way reality feels.
Märkus:
Examples are a pneumatic gauntlet, an air-driven motion platform (37.05.10), a tactile glove (37.06.04), head-mounted displays (37.06.10).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.02

tehisõpe

automaatõpe (synonym)

Protsess, millega funktsionaalüksus täiustab oma talitlust, omandades uut teadmust või uusi oskusi või korraldades ümber seniseid.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.02

machine learning

automatic learning (synonym)

The process by which a functional unit improves its performance by acquiring new knowledge or skills, or by reorganizing existing knowledge or skills.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.21

tehisõpe

automaatõpe (synonym)

Protsess, millega funktsionaalüksus täiustab oma talitlust, uut teadmust või uusi oskusi omandades või seniseid ümber korraldades.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.21

machine learning

automatic learning (synonym)

The process by which a functional unit improves its performance by acquiring new knowledge or skills, or by reorganizing existing knowledge or skills.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.01

tehniline protsess

protsess (synonym)

Operatsioonikogum, mida sooritab aparatuur, milles seiratakse või juhitakse füüsikalisi muutujaid.
Näide:
destilleerimine ja kondenseerimine destillatsioonitehases, lennuki automaatne piloteerimine ja maandamine.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.01

technical process

process (synonym)

A set of operations performed by equipment in which physical variables are monitored or controlled.
Näide:
distillation and condensation in a refinery; autopiloting and automatic landing in an aircraft.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.16

tehnoloogiamoodul

Tehnoloogiaüksus, mis koosneb reast töökohtadest, materjalidest, ladudest ja neid ühendavatest transpordimehhanismidest.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.16

manufacturing cell

cell (synonym)

A manufacturing unit composed of a number of work stations, materials, storage facilities, and transport mechanisms that interconnect them.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.10

tehnoloogia raalplaanimine

CAPP (synonym)

Kõik plaanimistegevused, kus andmetöötlussüsteeme kasutatakse tootmis protsesside, näiteks tööpinkidel töötlemise põhi andmete ettevalmistuseks.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.10

computer-aided process planning

CAPP (synonym)

All planning activities in which data processing systems are used for preparation of the basic data about production processes such as machining.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.36

tehtejärjestus

Järjestusreegel, mis defineerib tehete sooritamise järjestuse avaldises.
Märkus:
See järjestusreegel võib ette anda väärtustamise suuna.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.36

operator precedence

An ordering rule defining the sequence of the application of operator s within an expression.
Märkus:
The ordering rule may specify the evaluation direction.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur