[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
28.02.26

tingimusreegel

kui-siis-reegel (synonym)

Formaalloogika reegel, mis koosneb eeldust või tingimust esitavast kui-osast ning kui-osa tõesuse korral saavutatavat sihti või rakendatavat toimingut esitavast siis-osast.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.26

if-then rule

if-then statement (synonym)

A formal logic rule which consists of an „if„ part representing the premise or condition and a „then„ part representing the goal or action to be taken when the „if„ part is true.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.29

tingimussiirdekäsk

Siirde tingimust määrav siirdekäsk.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.29

conditional jump instruction

A jump instruction that specifies a condition for the jump.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.04

tinglik entroopia

keskmine tinglik infosisaldus (synonym)

Vastastikku välistuvate sündmuste lõplikku täielikku hulka kuuluvate sündmuste tingliku infosisalduse keskväärtus teise vastastikku välistuvate sündmuste lõplikku täielikku hulka kuuluvate sündmuste toimumisel; matemaatilises väljenduses on see mõõt

160404a.gif
kus X = { x1... xn } on sündmuste xi ( i = 1 ... n) hulk, Y = { y1... ym } on sündmuste yj (1 ... m) hulk, I ( xi ¦yj) on xi tinglik infosisaldus yj puhul ning p ( xi ,yj) on mõlema sündmuste toimumise ühistõenäosus.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.04

conditional entropy

mean conditional information content (synonym)

average conditional information content (synonym)

The mean value of the conditional information content of the events in a finite set of mutually exclusive and jointly exhaustive events, given the occurrence of the events in another set of mutually exclusive and jointly exhaustive events; in mathematical notation, this measure is:
160404a.gif
where X = { x1... xn } is the set of events xi ( i = 1 ... n), Y = { y1... ym } is the set of events yj = (1 ... m), I ( xi ¦yj) is the conditional information content of xi given yj, and p ( xi, yj) the joint probability that both events occur.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.02

tinglik infosisaldus

Sündmuse x toimumist teise sündmuse y toimumisel puudutava informatsiooni kvantitatiivne mõõt, võrdub sündmuse x tingliku tõenäosuse p ( x¦y) pöördväärtuse logaritmiga; matemaatilises väljenduses on see mõõt
I ( x¦y) = log (1/ p ( x¦y)).
Märkus:
Tinglik infosisaldus on ühtlasi väärtus, mille võrra kahe sündmuse ühisinfosisaldus ületab teise sündmuse infosisalduse:
I ( x¦y) = I ( x,y) - I ( y).
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.02

conditional information content

A quantitative measure of information about the occurrence of an event x given the occurrence of another event x given the occurrence of another event y, equal to the logarithm of the reciprocal of the conditional probability p ( x¦y) of the event x given the event y, in mathematical notation, this measure is:
I ( x¦y) = log 1/ p ( x¦y)
Märkus:
The conditional information content is also the amount by which the joint information content of the two events exceeds the information content of the second:
I ( x¦y) = I ( x, y) - I ( y).
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.06

tippimiskontroll

Andmesisestuse õigsuse määramine samade andmete taassisestusega klaviatuurilt.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.06

keystroke verification

The determination of the accuracy of data entry by the re-entry of the same data through a keyboard.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.12.17

tipukaugus

tagumine fokaallõik (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.12.17

back focal distance
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.08

toibetu viga

parandumatu viga (synonym)

Viga, millest toibumine on temast mõjutatud funktsionaalüksuse suhtes väliseid meetodeid või ressursse kasutamata võimatu.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.08

irrecoverable error

unrecoverable error (synonym)

An error from which error recovery is impossible without the use of techniques or resources external to the affected functional unit.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.07

toibumine

Rikke või vea parandamise või ta toime neutraliseerimise protsess, mis võimaldab funktsionaalüksusel jätkata nõutava funktsiooni täitmist.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.07

error recovery

The process of correcting or bypassing the effect of a fault or an error to allow the functional unit to continue to perform a required function.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.07.13

toibumisplaan

Varundusprotseduuride, hädaolukordades tegutsemise ja avariijärgse toibumise plaan.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.13

contingency plan

disaster recovery plan (synonym)

A plan for backup procedures, emergency response, and post-disaster recovery.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.17

toime

ärieesmärkide saavutatuse taseme ebasoodne muudatus
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.17

impact

adverse change to the level of business objectives achieved
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.20

toiming

Tegutseja sooritatav operatsioon stsenaariumi põhises teadmuse esituses.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.20

action

In a script-based knowledge representation, an operation performed by an actor.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur