[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
16.04.02

tinglik infosisaldus

Sündmuse x toimumist teise sündmuse y toimumisel puudutava informatsiooni kvantitatiivne mõõt, võrdub sündmuse x tingliku tõenäosuse p ( x¦y) pöördväärtuse logaritmiga; matemaatilises väljenduses on see mõõt
I ( x¦y) = log (1/ p ( x¦y)).
Märkus:
Tinglik infosisaldus on ühtlasi väärtus, mille võrra kahe sündmuse ühisinfosisaldus ületab teise sündmuse infosisalduse:
I ( x¦y) = I ( x,y) - I ( y).
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.02

conditional information content

A quantitative measure of information about the occurrence of an event x given the occurrence of another event x given the occurrence of another event y, equal to the logarithm of the reciprocal of the conditional probability p ( x¦y) of the event x given the event y, in mathematical notation, this measure is:
I ( x¦y) = log 1/ p ( x¦y)
Märkus:
The conditional information content is also the amount by which the joint information content of the two events exceeds the information content of the second:
I ( x¦y) = I ( x, y) - I ( y).
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.06

tippimiskontroll

Andmesisestuse õigsuse määramine samade andmete taassisestusega klaviatuurilt.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.06

keystroke verification

The determination of the accuracy of data entry by the re-entry of the same data through a keyboard.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.12.17

tipukaugus

tagumine fokaallõik (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.12.17

back focal distance
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.08

toibetu viga

parandumatu viga (synonym)

Viga, millest toibumine on temast mõjutatud funktsionaalüksuse suhtes väliseid meetodeid või ressursse kasutamata võimatu.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.08

irrecoverable error

unrecoverable error (synonym)

An error from which error recovery is impossible without the use of techniques or resources external to the affected functional unit.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.07

toibumine

Rikke või vea parandamise või ta toime neutraliseerimise protsess, mis võimaldab funktsionaalüksusel jätkata nõutava funktsiooni täitmist.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.07

error recovery

The process of correcting or bypassing the effect of a fault or an error to allow the functional unit to continue to perform a required function.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.07.13

toibumisplaan

Varundusprotseduuride, hädaolukordades tegutsemise ja avariijärgse toibumise plaan.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.13

contingency plan

disaster recovery plan (synonym)

A plan for backup procedures, emergency response, and post-disaster recovery.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.17

toime

ärieesmärkide saavutatuse taseme ebasoodne muudatus
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.17

impact

adverse change to the level of business objectives achieved
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.20

toiming

Tegutseja sooritatav operatsioon stsenaariumi põhises teadmuse esituses.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.20

action

In a script-based knowledge representation, an operation performed by an actor.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.18

toiming

Üks või mitu elementaartoimingut, mis koos muudavad ühe lausete kogumi teiseks või annavad teada mingi lausekogumi olemasolust infobaasis või kontseptuaalskeemis.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.18

action

One or more elementary actions that, as a unit, change a collection of sentences into another one or make known a collection of sentences present in the information base or conceptual schema.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.13

toimivus

plaanitud tegevuste realiseerimise ja plaanitud tulemuste saavutatuse ulatus[ISO 9000:2005]
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.13

effectiveness

extent to which planned activities are realized and planned results achieved [ISO 9000:2005]
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.03

tombustus

Andmete rühmitamine üheksainsaks olemiks kõrgemal mõistelisel tasemel nende talletuseks ja otsinguks.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.03

chunking

Grouping of data into a single entity at a higher conceptual level for storage and retrieval.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur