[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
23.06.11

tsentreerima

keskele joondama (synonym)

Paigutama teksti nii, et ta asetseks võrdmõõduliselt mingi rõhtsirgel, püstsirgel või mõlemal asuva aluspunkti suhtes.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.11

to center

To arrange text so that it is evenly positioned with respect to a reference point on a horizontal line, a vertical line, or both.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.03

tsoonianalüüs

Protsess, millega määratakse antud vaate ala, millel on etteantud hallitase või tekstuur.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.03

area analysis

The process of determining the area of a given view falling within a specified gray level (30.05.17) or texture.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.06.12

tsoonimulk

Mulk, mis on perforeeritud kaheteistrealise perfokaardi ühte kolmest ülemisest kaardi reast.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.12

zone punch

A hole punched in one of the upper three card rows of a twelve-row punch card.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.02

tsüaan

(1) Võrdse intensiivsusega rohelise ja sinise valguse segamisel saadav värvus.
(2) Tavaliselt „siniseks„ nimetatava subtraktiivse põhivärvuse täpne nimetus.

EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.02

cyan

(1) The color obtained by mixing equal intensities of green and blue light.
(2) The correct name for the subtractive primary color usually called „blue„.

EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.02.08

tsükkeltöö

Võrrandisüsteemi lahendamise automaatne kordamine algtingimuste ja muude parameetrite etteantud kombinatsioonidega.
Märkus:
Sageli kasutatakse tsükkeltööd näiliselt stabiilse lahendi kuvamise võimaldamiseks, aga ka ühe või mitme parameetri käsikorrektsiooni või optimeerimise võimaldamiseks.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.02.08

repetitive operation

The automatic repetition of the solution of a set of equations with fixed combinations of initial conditions and other parameters.
Märkus:
Repetitive operation is often used to permit the display of an apparently steady solution, it is also used to permit manual adjustment or optimization of one or more parameters.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.36

tsükliaeg

Minimaalne ajavahemik mäluseadme järjestikuste kirjutus-lugemistsüklite alguste vahel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.36

cycle time

The minimum time interval between the starts of successive read/write cycles of a storage device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.25

tsükliteta võrk

pärilevivõrk (synonym)

Mitmekihiline võrk, milles pole tagasisideteid ega teid mingi ühe kihi * tehisneuronite vahel.
Näide:
mitmekihiline pertseptron.
Märkus:
Selle terminiga tähistatakse mõnikord igasugust kihtvõrku.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.25

feedforward network

forward-propagation network (synonym)

acyclic network (synonym)

A multilayered network with no feedback paths nor any paths between artificial neurons within a given layer.
Näide:
Multilayered perceptron.
Märkus:
This term is sometimes used to designate any layered network.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.04.03

tugitarkvara

tugiprogramm (synonym)

Tarkvara või programm, mis aitab välja töötada, hooldada või kasutada muud tarkvara või annab üldise rakendustest sõltumatuse võime.
Näide:
Kompilaator, * andmebaasihaldur.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.04.03

support software

support program (synonym)

Software or a program that aids in the development, maintenance, or use of other software or provides general application-independent capability.
Näide:
A compiler, a database management system.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.10.03

tulem

Tehte sooritamisega saadav olem.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.03

result

An entity produced by the performance of an operation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.01.02

tulemimälu

sigmamälu (synonym)

Kalkulaatori * mäluseade arvutuste sarja tulemite akumuleerimiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.01.02

sigma memory

A storage device in a calculator used to accumulate the results of a series of calculations.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.06.01

tulemüür

Funktsionaalüksus, mis vahendab liiklust kahe arvutivõrgu vahel ja kaitseb volitamatu juurdepääsu eest üht neist või mingit ta osa.
Märkus:
Kaitstav võrk on üldiselt privaatne sisemine võrk.
Tulemüür võib võimaldada edastada * sõnumeid või faile mingile tugevalt turvatud tööjaamale sisemises võrgus, võimaldamata aga samasugust edastust vastassuunas.
Vt joonis 3.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.06.01

firewall

A functional unit that mediates all traffic between two computer networks and protects one of them or some part thereof against unauthorized access.
Märkus:
The protected network is in general a private, internal network.
A firewall may permit messages or files to be transferred to a high-security workstation within the internal network, without permitting such transfer in the opposite direction.
See figure 3.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur