[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.AA.10.11

triibuoperaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.11

bar operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.24

triiv

Seadme väljund * signaali soovimatu muutumine mingi etteantud ajavahemiku kestel, kui seadme kõigi sisend signaalide väärtused hoitakse konstantsetena.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.24

drift

The unwanted change of the value of an output * signal of a device over a specified period of time when the values of all input signals of the device are kept constant.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.49

trooja hobune

Andmete volitamatut kogumist, võltsimist või hävitamist võimaldavat ründeloogikat sisaldav näiliselt kahjutu programm.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.49

Trojan horse

An apparently harmless program containing malicious logic that allows the unauthorized collection, falsification, or destruction of data.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.14

trumliajur

Magnettrumlit, ta käitusmehhanismi, magnetpäid ja vastavaid juhtseadiseid sisaldav seade.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.14

magnetic drum unit

drum unit (synonym)

A device that contains a magnetic drum, the mechanism for moving it, magnetic heads, and associated controls.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.10

trummelplotter

Plotter, mis joonistab pildi pöörlevale trumlile paigaldatud kuvapinnale.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.10

drum plotter

A plotter that draws a display image on a display surface mounted on a rotating drum.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.11

trummelprinter

Löökprinter, mis võimaldab igal prindipositsioonil kasutada täielikku pöörlevale trumlile paigutatud märgistikku.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.11

drum printer

An impact printer in which a full character set placed on a rotating drum is made available for each printing position.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.25

trügima

Kõnelema kõneviipa kattes, olles siiski õigesti tuvastatav ja saades asjakohase vastuse.
Märkus:
Et teada, mida öelda süsteemile, ei tarvitse kogenud kasutajad tavaliselt oodata iga kõneviiba lõppu.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.25

barge in (verb)

Speak over the voice prompt and still be recognized correctly and answered appropriately.
Märkus:
Usually, to know what to say to the system, experienced users do not need to wait for each voice prompt to finish.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.11

tsentreerima

keskele joondama (synonym)

Paigutama teksti nii, et ta asetseks võrdmõõduliselt mingi rõhtsirgel, püstsirgel või mõlemal asuva aluspunkti suhtes.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.11

to center

To arrange text so that it is evenly positioned with respect to a reference point on a horizontal line, a vertical line, or both.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.03

tsoonianalüüs

Protsess, millega määratakse antud vaate ala, millel on etteantud hallitase või tekstuur.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.03

area analysis

The process of determining the area of a given view falling within a specified gray level (30.05.17) or texture.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.06.12

tsoonimulk

Mulk, mis on perforeeritud kaheteistrealise perfokaardi ühte kolmest ülemisest kaardi reast.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.12

zone punch

A hole punched in one of the upper three card rows of a twelve-row punch card.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.02

tsüaan

(1) Võrdse intensiivsusega rohelise ja sinise valguse segamisel saadav värvus.
(2) Tavaliselt „siniseks„ nimetatava subtraktiivse põhivärvuse täpne nimetus.

EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.02

cyan

(1) The color obtained by mixing equal intensities of green and blue light.
(2) The correct name for the subtractive primary color usually called „blue„.

EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur