[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
19.02.08

tsükkeltöö

Võrrandisüsteemi lahendamise automaatne kordamine algtingimuste ja muude parameetrite etteantud kombinatsioonidega.
Märkus:
Sageli kasutatakse tsükkeltööd näiliselt stabiilse lahendi kuvamise võimaldamiseks, aga ka ühe või mitme parameetri käsikorrektsiooni või optimeerimise võimaldamiseks.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.02.08

repetitive operation

The automatic repetition of the solution of a set of equations with fixed combinations of initial conditions and other parameters.
Märkus:
Repetitive operation is often used to permit the display of an apparently steady solution, it is also used to permit manual adjustment or optimization of one or more parameters.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.36

tsükliaeg

Minimaalne ajavahemik mäluseadme järjestikuste kirjutus-lugemistsüklite alguste vahel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.36

cycle time

The minimum time interval between the starts of successive read/write cycles of a storage device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.25

tsükliteta võrk

pärilevivõrk (synonym)

Mitmekihiline võrk, milles pole tagasisideteid ega teid mingi ühe kihi * tehisneuronite vahel.
Näide:
mitmekihiline pertseptron.
Märkus:
Selle terminiga tähistatakse mõnikord igasugust kihtvõrku.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.25

feedforward network

forward-propagation network (synonym)

acyclic network (synonym)

A multilayered network with no feedback paths nor any paths between artificial neurons within a given layer.
Näide:
Multilayered perceptron.
Märkus:
This term is sometimes used to designate any layered network.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.04.03

tugitarkvara

tugiprogramm (synonym)

Tarkvara või programm, mis aitab välja töötada, hooldada või kasutada muud tarkvara või annab üldise rakendustest sõltumatuse võime.
Näide:
Kompilaator, * andmebaasihaldur.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.04.03

support software

support program (synonym)

Software or a program that aids in the development, maintenance, or use of other software or provides general application-independent capability.
Näide:
A compiler, a database management system.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.10.03

tulem

Tehte sooritamisega saadav olem.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.03

result

An entity produced by the performance of an operation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.01.02

tulemimälu

sigmamälu (synonym)

Kalkulaatori * mäluseade arvutuste sarja tulemite akumuleerimiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.01.02

sigma memory

A storage device in a calculator used to accumulate the results of a series of calculations.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.06.01

tulemüür

Funktsionaalüksus, mis vahendab liiklust kahe arvutivõrgu vahel ja kaitseb volitamatu juurdepääsu eest üht neist või mingit ta osa.
Märkus:
Kaitstav võrk on üldiselt privaatne sisemine võrk.
Tulemüür võib võimaldada edastada * sõnumeid või faile mingile tugevalt turvatud tööjaamale sisemises võrgus, võimaldamata aga samasugust edastust vastassuunas.
Vt joonis 3.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.06.01

firewall

A functional unit that mediates all traffic between two computer networks and protects one of them or some part thereof against unauthorized access.
Märkus:
The protected network is in general a private, internal network.
A firewall may permit messages or files to be transferred to a high-security workstation within the internal network, without permitting such transfer in the opposite direction.
See figure 3.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.28

tuletatud tüüp

derivaattüüp (synonym)

Andmetüüp, mille andmeväärtused ja tehted on mingi olemasoleva ematüübi omade jäljendid.
Märkus:
Range tüüpsus keelab ilmutatud tüübiteisenduseta tehted erinevatesse tuletatud tüüpidesse või tuletatud tüüpi ja ematüüpi kuuluvate andmeväärtustega.
Tuletatud tüüpide andmeväärtuste või võimalike tehete hulk võib olla kahandatud või laiendatud.
Vrd ematüüp.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.28

derived type

A data type whose data value s and operation s are replicas of those of an existing parent type.
Märkus:
Strong typing prohibits operations among data values of different derived types, or between a derived type and a parent type, unless explicit type conversion is used.
The set of data values or the applicable operations of derived types may be reduced or expanded.
Contrast with parent type.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.43

tulvamine

tulve (synonym)

Teenuse tõkestamine suure andme hulga juhusliku või tahtliku lisamisega.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.43

flooding

Accidental or intentional insertion of a large volume of data resulting in denial of service.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.06.07

tulvamine

tulve (synonym)

uputamine (synonym)

Mõttetu või soovimatu sisuga elektronposti või foorumi * artiklite saatmine ülemäärastes kogustes.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.06.07

flooding

Sending excessive amounts of electronic mail or forum * postings of meaningless or unsolicited content.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.16

tundetusplokk

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja on sisend-analoogmuutuja teatavas piirkonnas konstantne.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.16

dead zone unit

A functional unit whose output * analog variable is constant over a particular range of the input analog variable.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur