[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.12.23

tõendatavus

Mõõt, mis näitab, mil määral on programm projekteeritud ja struktureeritud nii, et kõiki ta osi on hõlbus testida.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.23

confirmability

A measure of the extent to which a program is designed and structured in such a manner that all of its parts can be readily tested.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.12.03

tõesustabel

Loogikatehte * tehtetabel.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.12.03

truth table

An operation table for a logic operation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.02

tõhusus

Programmi * täitmise kiiruse, mäluruumi tarbe või mõlema mõõt.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.02

efficiency

A measure of the speed of execution or consumption of storage space, or both, in a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.14

tõhusus

saavutatud tulemuste suhe sellesse, kui hästi on kasutatud ressursse
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.14

efficiency

relationship between the results achieved and how well the resources have been used
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.27

tõkis

Funktsionaalüksus, mis loob kahe eri turvatasemetel töötava andmetöötlussüsteemi vahel või kasutajaterminali ja andmebaasi vahel turvafiltri, mis filtreerib välja need andmed, mille juurdepääsuks kasutajal ei ole volitusi.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.27

guard

A functional unit that provides a security filter between two data processing systems operating at different security levels or between a user terminal and a database to filter out data that the user is not authorized to access.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.05

tõmmis

dump (synonym)

Tõmmistatud * andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.05

dump

datadump (synonym)

Data that have been dumped.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.03

tõmmistama

dampima (synonym)

Mäluseadme või ta osa teatud hetke sisu jäädvustama või kuvama analüüsi hõlbustaval kujul.
Näide:
tõmmistusvormid hõlmavad sisemälu, näiteks põhimälu ja üldregistrite sisu, ning välismälu, näiteks andmete detailseid struktuure ketastel või magnetlintidel.
Märkus:
Harilikult tõmmistatakse silumise otstarbeks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.03

to dump

To record or display in a format that facilitates analysis, the contents of all or part of a storage device at a particular instant.
Näide:
Dump formats include internal storage, such as the contents of memory and general-purpose registers and external storage, such as detailed structures of data on disks or magnetic tapes.
Märkus:
Dumping is usually for the purpose of debugging.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.04

tõmmistus

damp (synonym)

Tõmmistamise protsess.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.04

dump

The process of dumping.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.11

tõrge

Funktsionaalüksuse nõutava funktsiooni täitmise võime lakkamine.
Märkus:
IEV 191-04-01 määratlus on sama, termini „rike„ erinevale tähendusele viitavate lisamärkustega. Vt joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.11

failure

The termination of the ability of a functional unit to perform a required function.
Märkus:
The definition in IEV 191-04-01 is the same, with additional notes referring to a different meaning of the term „fault„. See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.04

tõrkekindel

Tõrke korral turvariket välistav.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.04

failsafe

Pertaining to avoidance of compromise in the event of a failure.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.05

tõrkekindel talitlus

Arvutisüsteemi selline talitlus, mis mingi komponendi tõrke korral kahandab seadmete hävimise, seadmete kahjustuse ja personali kahjustuse tõenäosust.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.05

failsafe operation

The operation of a computer system such that in case of failure of a component, the probabilities of loss of equipment, damage to equipment, and harm to personnel are reduced.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur