[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
37.01.08

virtuaalreaalsuse tajumine

Protsess, millega isik tõlgendab mingit kujundlikku sensoorset muljet ruumilise objektina.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.01.08

virtual reality realization

VR realization (synonym)

three-dimensional visualization (synonym)

cyberspace representation (synonym)

Process by which a person interprets a patterned sensory impression to be a three-dimensional object.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.04.08

virtuaalreaalsusmudel

VR-mudel (synonym)

virtuaalmudel (synonym)

Virtuaalobjekti esituseks rakendatav graafiline mudel.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.04.08

virtual-reality model

VR model (synonym)

virtual model (synonym)

Graphics model applied to represent a virtual object (37.04.05).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.34

virtuaalruum

Ruum, milles kõik kuvaelementide koordinaadid on väljendatud seadmesõltumatul kujul.
Märkus:
Vt. artikkel „ maailmakoordinaat „ ja joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.34

virtual space

A space in which the coordinates of the display elements are expressed in a device-independent form.
Märkus:
See entry „ world coordinate „ and Figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.26

virtuaalsaate teenus

Lisateenus, mille puhul saate käivituse protseduur ja saate lahutamise protseduur määravad kahe andmelõpmiku vahelise sideperioodi, mille käigus kasutaja andmed * teisaldatakse läbi võrgu pakettedastusega.
Märkus:
Harilikult saabuvad andmed võrgust nende võrku sisestamise järjestuses.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.26

virtual call facility

A user facility in which a call set-up procedure and a call-clearing procedure determine a period of communication between two data terminal equipments in which:user data are transferred through the network in the packet transfer mode.
Märkus:
Data are usually delivered from the network in the same order as they were received by the network.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.09

virtuaalsiseilm

Virtuaalilma osa, mis asub mitte füüsilises seadmestikus, vaid osaleja ajus ja kehas.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.09

virtual-world interior

cyberspace interior (synonym)

Part of a virtual world (37.01.03) that resides in the brain and body of the participant rather than in physical equipment.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.07

virtuaalterminal

Teatava klassi eri terminalide üldistatud loogiline mudel, mis kirjeldab nende terminalide tööd OSI keskkonnas.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.07

virtual terminal

A generalized logical model of different terminals of a certain class, describing how terminals of that class will perform in the OSI environment.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.26

virtuaalterminal

VT (synonym)

Mitmesuguste teatud klassi terminalide üldistatud loogiline mudel, mis kirjeldab selle klassi terminalide oodatavat talitlust.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.26

virtual terminal

VT (synonym)

A generalized logical model of different terminals of a certain class, describing how terminals of that class will perform.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.01

virtualiseerimine

Virtuaalobjekti loomine mingist kujutisest.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.01

virtualization

virtual realization (synonym)

Creation of a virtual object (37.04.05) from an image.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.28

virvendus

Pildi ühe omaduse, näiteks intensiivsuse või värvuse soovimatu rütmiline varieerumine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.28

flicker

An undesirable rhythmic variation in one of the characteristics of a display image, such as intensity or color.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.32

virvtoonimine

pseudotoonimine (synonym)

Meetod rastri värvuse või intensiivsuse varieerimiseks mustrite pikselitele väärtuste kinnistamisega mingist nende jaoks kasutada olevast piiratud vahemikust.
Näide:
Halliskaala matkimine pikselirühmaga, kusjuures iga piksel saab esitada ainult musta või valget.
Märkus:
Virvtoonimist kasutatakse mitmesuguste taustadeks, täidisteks ja varjustusteks rakendatavate mustrite loomiseks, samuti pooltoonide loomiseks ja sakilisuse kahandamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.32

dithering

A technique for varying raster color or intensity by assigning values from a restricted range available to pixels in patterns.
Näide:
Example - simulating a gray scale by using a group of pixels each capable of displaying only black and white.
Märkus:
Dithering is used to create a wide variety of patterns for use as backgrounds, fills and shadings, as well as for creating halftones, and for correcting aliasing.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.06.10

visiirkuvar

Pähe kinnitatav seade, mis sisaldab stereokuvari, asendi- ja orientatsiooniandurid ja mõnikord ka kuularid.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.10

head-mounted display

HMD (synonym)

Head-supported device including a three-dimensional display, position and orientation captors, and sometimes also earphones.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur