[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
09.07.26

virtuaalsaate teenus

Lisateenus, mille puhul saate käivituse protseduur ja saate lahutamise protseduur määravad kahe andmelõpmiku vahelise sideperioodi, mille käigus kasutaja andmed * teisaldatakse läbi võrgu pakettedastusega.
Märkus:
Harilikult saabuvad andmed võrgust nende võrku sisestamise järjestuses.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.26

virtual call facility

A user facility in which a call set-up procedure and a call-clearing procedure determine a period of communication between two data terminal equipments in which:user data are transferred through the network in the packet transfer mode.
Märkus:
Data are usually delivered from the network in the same order as they were received by the network.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.09

virtuaalsiseilm

Virtuaalilma osa, mis asub mitte füüsilises seadmestikus, vaid osaleja ajus ja kehas.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.09

virtual-world interior

cyberspace interior (synonym)

Part of a virtual world (37.01.03) that resides in the brain and body of the participant rather than in physical equipment.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.07

virtuaalterminal

Teatava klassi eri terminalide üldistatud loogiline mudel, mis kirjeldab nende terminalide tööd OSI keskkonnas.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.07

virtual terminal

A generalized logical model of different terminals of a certain class, describing how terminals of that class will perform in the OSI environment.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.26

virtuaalterminal

VT (synonym)

Mitmesuguste teatud klassi terminalide üldistatud loogiline mudel, mis kirjeldab selle klassi terminalide oodatavat talitlust.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.26

virtual terminal

VT (synonym)

A generalized logical model of different terminals of a certain class, describing how terminals of that class will perform.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.01

virtualiseerimine

Virtuaalobjekti loomine mingist kujutisest.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.01

virtualization

virtual realization (synonym)

Creation of a virtual object (37.04.05) from an image.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.28

virvendus

Pildi ühe omaduse, näiteks intensiivsuse või värvuse soovimatu rütmiline varieerumine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.28

flicker

An undesirable rhythmic variation in one of the characteristics of a display image, such as intensity or color.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.32

virvtoonimine

pseudotoonimine (synonym)

Meetod rastri värvuse või intensiivsuse varieerimiseks mustrite pikselitele väärtuste kinnistamisega mingist nende jaoks kasutada olevast piiratud vahemikust.
Näide:
Halliskaala matkimine pikselirühmaga, kusjuures iga piksel saab esitada ainult musta või valget.
Märkus:
Virvtoonimist kasutatakse mitmesuguste taustadeks, täidisteks ja varjustusteks rakendatavate mustrite loomiseks, samuti pooltoonide loomiseks ja sakilisuse kahandamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.32

dithering

A technique for varying raster color or intensity by assigning values from a restricted range available to pixels in patterns.
Näide:
Example - simulating a gray scale by using a group of pixels each capable of displaying only black and white.
Märkus:
Dithering is used to create a wide variety of patterns for use as backgrounds, fills and shadings, as well as for creating halftones, and for correcting aliasing.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.06.10

visiirkuvar

Pähe kinnitatav seade, mis sisaldab stereokuvari, asendi- ja orientatsiooniandurid ja mõnikord ka kuularid.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.10

head-mounted display

HMD (synonym)

Head-supported device including a three-dimensional display, position and orientation captors, and sometimes also earphones.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.20

visioonika

Raalnägemise rakendamine masina, roboti, * protsessi või kvaliteedi juhtimiseks.
Märkus:
Terminit „visioonika„ kasutatakse tehnikas ja seda ei tohi segi ajada terminiga „ raalnägemine „.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.20

machine vision

The application of computer vision to machine, robot, * process or quality control.
Märkus:
The term „machine vision„ is used in engineering and should not be confused with „ computer vision „.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.04

visioonika

masinnägemine (synonym)

Raalnägemise kasutamine masinas.
Märkus:
Visioonikat kasutatakse tootmisprotsessides, kvaliteedikujunduses jm.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.04

machine vision

The use of computer vision (30.01.01) by a machine.
Märkus:
Machine vision is used in manufacturing processes, quality control, etc.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.04.02

visuaalprogrammikeel

Programmikeel * virtuaalilma elementide modelleerimiseks.
Märkus:
Üks näiteid on Embrace, varasemate nimedega Grasp ja Mandela.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.04.02

visual programming language

VPL (synonym)

Programming language (01) to model elements of a virtual world (37.01.03).
Märkus:
An example is Embrace, previously called Grasp and Mandela.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur