[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
37.06.10

visiirkuvar

Pähe kinnitatav seade, mis sisaldab stereokuvari, asendi- ja orientatsiooniandurid ja mõnikord ka kuularid.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.10

head-mounted display

HMD (synonym)

Head-supported device including a three-dimensional display, position and orientation captors, and sometimes also earphones.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.20

visioonika

Raalnägemise rakendamine masina, roboti, * protsessi või kvaliteedi juhtimiseks.
Märkus:
Terminit „visioonika„ kasutatakse tehnikas ja seda ei tohi segi ajada terminiga „ raalnägemine „.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.20

machine vision

The application of computer vision to machine, robot, * process or quality control.
Märkus:
The term „machine vision„ is used in engineering and should not be confused with „ computer vision „.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.04

visioonika

masinnägemine (synonym)

Raalnägemise kasutamine masinas.
Märkus:
Visioonikat kasutatakse tootmisprotsessides, kvaliteedikujunduses jm.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.04

machine vision

The use of computer vision (30.01.01) by a machine.
Märkus:
Machine vision is used in manufacturing processes, quality control, etc.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.04.02

visuaalprogrammikeel

Programmikeel * virtuaalilma elementide modelleerimiseks.
Märkus:
Üks näiteid on Embrace, varasemate nimedega Grasp ja Mandela.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.04.02

visual programming language

VPL (synonym)

Programming language (01) to model elements of a virtual world (37.01.03).
Märkus:
An example is Embrace, previously called Grasp and Mandela.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.03.06

visuaalvihje

Orientatsiooni- ja kohateabe andmiseks piisav visuaalinformatsioon objektide kohta.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.03.06

visual cue

Visual information about objects sufficient to give orientation and position information.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.01.07

visualiseerimine

Raalgraafika ja pilditöötluse kasutamine protsesside või objektide mudelite või omaduste esituseks neist arusaamise hõlbustamiseks.
Näide:
Kasvaja magnetresonants-skaneeringute ühendamisega loodud pilt; temperatuuriandmeid näitavad järve volumeetrilised pealt- ja külgvaated; südame elektrilainete kahemõõtmeline mudel.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.07

scientific visualization

visualization (synonym)

The use of computer graphics and image processing to present models or characteristics of processes or objects for supporting human understanding.
Näide:
A display image created by combining magnetic resonance scans of a tumor, volumetric top and side views of a lake showing temperature data; a two-dimensional model of electrical waves in the heart.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.19

vokooder

kõnekooder (synonym)

Kõne kodeerimise seade, mis eraldab kõnesignaalist välja algset kõnesignaali arusaadavana rekonstrueerida võimaldavad parameetrid.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.19

vocoder

voice coder (synonym)

A speech coding device which extracts speech signal parameters that allow the intelligible reconstruction of the initial speech signal.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.09

voksel

Mahtmodelleerimisel, vähim kolmemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada atribuute, näiteks värvust ja intensiivsust.
Märkus:
Vokselil ei ole mingit sisestruktuuri ning tavaliselt ta tuletatakse kolmemõõtmelise ruumi võrdkaugusliku jagamisega.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.09

voxel

volume element (synonym)

The smallest three-dimensional element in solid modeling that can be independently assigned attributes such as color and intensity.
Märkus:
The voxel has no internal structure and is typically derived by equidistantly dividing the three-dimensional space.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.11

vokseli väärtus

Diskreetne väärtus, mis esitab vokseli värvust, intensiivsust või muid atribuute.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.11

voxel value

A discrete value that represents color, intensity, or other attribute of a voxel.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.16

volitamine

Õiguste andmine, sealhulgas pääsuõigustel põhineva juurdepääsu andmine.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.16

authorization

The granting of rights, which includes the granting of access based on access rights.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.04.10

voolsalvesti

striimer (synonym)

Lindiajur, mis on spetsiaalselt konstrueeritud peatusteta tõmmistuseks või magnetketaste taasteks ega peatu plokivahedel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.04.10

streaming tape drive

streamer (synonym)

A magnetic tape unit especially designed to make a nonstop dump or restore of magnetic disks without stopping at interblock gaps.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur