[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.07.27

õigsuse tõestamine

Programmi semantika ja selle programmi spetsifikatsioonide vahelise kooskõla formaalne matemaatiline tõestamine.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.27

correctness proving

A formal mathematical demonstration that the semantics of a program is consistent with the specifications of that program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.28

õigsustõestus

Õigsuse tõestamise rakendamisest tulenev tõestus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.28

proof of correctness

A proof that results from applying correctness proving.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.06

õpialgoritm

Algoritm, mis korrigeerib õppimise ajal neurovõrgu parameetreid..
Märkus:
Üldiselt korrigeerib õpialgoritm seosekaale.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.06

learning algorithm

An algorithm which adjusts the parameters of a neural network during learning.
Märkus:
In general, a learning algorithm adjusts the connection weights.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.08

õpikiirus

Parameeter, mis reguleerib õppimise ajal seosekaalude muudatuste suurust.
Märkus:
Seosekaalu muudatuse suurus on õpialgoritmist saadava väärtuse ja õpikiiruse korrutis.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.08

learning rate

A parameter that regulates the magnitude of changes to connection weights during learning.
Märkus:
The amount of change of a connection weight is the product of a value given by the learning algorithm and a coefficient which is the learning rate.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.24

õpipoisistrateegia

Kiituse ja laituse jagamine, mis sisaldab asjatundja toimingute vaatlust ja nende kasutamist ülemäärast otsingut vältivaks soovitud käikude eristamiseks soovimatuist, ning viivitamatu tagasiside andmist.
Märkus:
Õpipoisistrateegiat rakendatakse tihti ekspertsüsteemide poolautomaatsel ehitamisel.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.24

learning-apprentice strategy

Credit/blame assignment that involves observing an expert and using his or her actions to distinguish desirable moves from undesirable ones so as to avoid excessive search, and providing immediate feedback.
Märkus:
The learning-apprentice strategy is frequently applied in the semi-automated construction of expert systems.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.05

õpistrateegia

Plaan õppimis meetodite kasutamiseks enne nende rakendamist.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.05

learning strategy

A plan for the use of learning techniques prior to their application.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.01

õppe tagasivõtt

Süsteemis talletatud * teadmuse häälestamine õppimist kõrvaldama.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.01

unlearning

The adjustment of the knowledge * store d in a system to remove learning.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.05

õppimine

õpe (synonym)

Protsess, millega neurovõrk täiustab oma sooritust oma parameetrite korrigeerimise teel vastuseks sisend * kujundite jadale.
Märkus:
Üldiselt seisneb õppimine seosekaalude korrigeerimises.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.05

learning

The process by which a neural network improves its performance by adjustment of its parameters in response to a succession of input * patterns.
Märkus:
In general, learning consists in connection weights adjustment.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.01

õppimine

õpe (synonym)

Protsess, millega bioloogiline või automaatne süsteem omandab teadmust või oskusi, mida ta võib kasutada oma suutlikkuse tõstmiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.01

learning

The process by which a biological or an automatic system gains knowledge or skills that it may use to improve its performance.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.51

ääris

Kuvaakent ümbritsev joon, harilikult kõigil külgedel ühelaiune.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.51

border

A line surrounding a window (1), usually having equal thickness on all sides.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.13

üheaadressiline käsk

Üht aadressiosa sisaldav käsk.
Näide:
käsk laadida * mälupesa A sisu.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.13

one-address instruction

single-address instruction (synonym)

single-operand instruction (synonym)

An instruction that contains one address part.
Näide:
An instruction to load the contents of storage location A.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur