[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
34.03.08

õpikiirus

Parameeter, mis reguleerib õppimise ajal seosekaalude muudatuste suurust.
Märkus:
Seosekaalu muudatuse suurus on õpialgoritmist saadava väärtuse ja õpikiiruse korrutis.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.08

learning rate

A parameter that regulates the magnitude of changes to connection weights during learning.
Märkus:
The amount of change of a connection weight is the product of a value given by the learning algorithm and a coefficient which is the learning rate.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.24

õpipoisistrateegia

Kiituse ja laituse jagamine, mis sisaldab asjatundja toimingute vaatlust ja nende kasutamist ülemäärast otsingut vältivaks soovitud käikude eristamiseks soovimatuist, ning viivitamatu tagasiside andmist.
Märkus:
Õpipoisistrateegiat rakendatakse tihti ekspertsüsteemide poolautomaatsel ehitamisel.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.24

learning-apprentice strategy

Credit/blame assignment that involves observing an expert and using his or her actions to distinguish desirable moves from undesirable ones so as to avoid excessive search, and providing immediate feedback.
Märkus:
The learning-apprentice strategy is frequently applied in the semi-automated construction of expert systems.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.05

õpistrateegia

Plaan õppimis meetodite kasutamiseks enne nende rakendamist.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.05

learning strategy

A plan for the use of learning techniques prior to their application.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.01

õppe tagasivõtt

Süsteemis talletatud * teadmuse häälestamine õppimist kõrvaldama.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.01

unlearning

The adjustment of the knowledge * store d in a system to remove learning.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.05

õppimine

õpe (synonym)

Protsess, millega neurovõrk täiustab oma sooritust oma parameetrite korrigeerimise teel vastuseks sisend * kujundite jadale.
Märkus:
Üldiselt seisneb õppimine seosekaalude korrigeerimises.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.05

learning

The process by which a neural network improves its performance by adjustment of its parameters in response to a succession of input * patterns.
Märkus:
In general, learning consists in connection weights adjustment.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.01

õppimine

õpe (synonym)

Protsess, millega bioloogiline või automaatne süsteem omandab teadmust või oskusi, mida ta võib kasutada oma suutlikkuse tõstmiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.01

learning

The process by which a biological or an automatic system gains knowledge or skills that it may use to improve its performance.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.51

ääris

Kuvaakent ümbritsev joon, harilikult kõigil külgedel ühelaiune.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.51

border

A line surrounding a window (1), usually having equal thickness on all sides.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.13

üheaadressiline käsk

Üht aadressiosa sisaldav käsk.
Näide:
käsk laadida * mälupesa A sisu.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.13

one-address instruction

single-address instruction (synonym)

single-operand instruction (synonym)

An instruction that contains one address part.
Näide:
An instruction to load the contents of storage location A.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.03.07

ühekaabliline lairiba-kohtvõrk

Lairiba-kohtvõrk, mis kasutab ühtainsat kaablit nii kohtvõrgu edasikanali kui ka kohtvõrgu tagasikanali jaoks.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.07

single-cable broadband LAN

A broadband LAN that uses one cable for both the forward LAN channel and the backward LAN channel.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.27

ühekihiline pertseptron

lihtpertseptron (synonym)

Neurovõrk, mis koosneb ühest tehisneuronist, mille kahendväljundi määrab monotoonse funktsiooni rakendamine sisend väärtuste lineaarsele kombinatsioonile ja millele on omane veaparanduslik õpe.
Märkus:
Ühekihiline pertseptron moodustab kaks hüpertasandiga eraldatud otsuseala.
Ühekihiline pertseptron ei saa kahendsisenditele rakendada mitteekvivalentsi tehet (VÄLISTAV VÕI, XOR).
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.27

single-layer perceptron

simple perceptron (synonym)

perceptron (synonym)

A neural network consisting of one artificial neuron, with a binary output which is determined by applying a monotonic function to a linear combination of the input values and with error-correction learning.
Märkus:
1 - The single-layer perceptron forms two decision regions separated by a hyperplane.
2 - For binary inputs, the single-layer perceptron cannot implement the non-equivalence operation (EXCLUSIVE OR, XOR).
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.15

ühekihiline võrk

Kihtvõrk, milles on ainult alliksõlmed ja üks väljundkiht ning pole nähtamatuid kihte.
Märkus:
Ühekihilises võrgus sooritab arvutusi ainult väljundkiht.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.15

single-layered network

A layered network having only source nodes and one output layer, without hidden layers.
Märkus:
In a single-layered network, only the output layer performs computation.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur