[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.05.51

ääris

Kuvaakent ümbritsev joon, harilikult kõigil külgedel ühelaiune.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.51

border

A line surrounding a window (1), usually having equal thickness on all sides.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.13

üheaadressiline käsk

Üht aadressiosa sisaldav käsk.
Näide:
käsk laadida * mälupesa A sisu.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.13

one-address instruction

single-address instruction (synonym)

single-operand instruction (synonym)

An instruction that contains one address part.
Näide:
An instruction to load the contents of storage location A.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.03.07

ühekaabliline lairiba-kohtvõrk

Lairiba-kohtvõrk, mis kasutab ühtainsat kaablit nii kohtvõrgu edasikanali kui ka kohtvõrgu tagasikanali jaoks.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.07

single-cable broadband LAN

A broadband LAN that uses one cable for both the forward LAN channel and the backward LAN channel.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.27

ühekihiline pertseptron

lihtpertseptron (synonym)

Neurovõrk, mis koosneb ühest tehisneuronist, mille kahendväljundi määrab monotoonse funktsiooni rakendamine sisend väärtuste lineaarsele kombinatsioonile ja millele on omane veaparanduslik õpe.
Märkus:
Ühekihiline pertseptron moodustab kaks hüpertasandiga eraldatud otsuseala.
Ühekihiline pertseptron ei saa kahendsisenditele rakendada mitteekvivalentsi tehet (VÄLISTAV VÕI, XOR).
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.27

single-layer perceptron

simple perceptron (synonym)

perceptron (synonym)

A neural network consisting of one artificial neuron, with a binary output which is determined by applying a monotonic function to a linear combination of the input values and with error-correction learning.
Märkus:
1 - The single-layer perceptron forms two decision regions separated by a hyperplane.
2 - For binary inputs, the single-layer perceptron cannot implement the non-equivalence operation (EXCLUSIVE OR, XOR).
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.15

ühekihiline võrk

Kihtvõrk, milles on ainult alliksõlmed ja üks väljundkiht ning pole nähtamatuid kihte.
Märkus:
Ühekihilises võrgus sooritab arvutusi ainult väljundkiht.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.15

single-layered network

A layered network having only source nodes and one output layer, without hidden layers.
Märkus:
In a single-layered network, only the output layer performs computation.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.07.06

üheksanitäiend

Vaegtäiend * kümnendsüsteemis.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.07.06

nines complement

complement on nine (synonym)

The diminished radix complement in the decimal numeration system.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.04.02

ühendus

Vaadeldava kihi loodud koostööseos ülemise naaberkihi kahe või enama subjekti vahel andmeedastuse otstarbeks.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.04.02

connection

A cooperative relationship established by a given layer between two or more entities of the next higher layer for the purpose of data transmission.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.03

ühendus

Funktsionaalüksuste vahel andmeedastuseks tekitatud seos.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.03

connection

An association established between functional units for data transmission.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.17

ühendus

Meetod, mis võimaldab interaktsiooni moodulite vahel, eriti asünkroon * protseduuride * protseduurikutseid.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.17

connection

A technique that enables interaction among module s, particularly procedure call statement s to asynchronous * procedures.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.34

ühenduse abort

Lahutamine, mis ei järgi ettenähtud protseduure.
Märkus:
Ühenduse abort võib teistele olemitele anda volitamatu juurdepääsu võimaluse.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.34

aborted connection

A disconnection that does not follow established procedures.
Märkus:
An aborted connection may enable other entities to gain unauthorized access.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.04.04

ühendusega edastus

ühenduspõhine edastus (synonym)

Andme üksuste edastus lähte- teenuspääsupunktist ühte või enamasse siht-teenusepääsupunkti ühenduse abil.
Märkus:
Ühendus luuakse enne andmeedastust ja lahutatakse pärast andmeedastust.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.04.04

connection-mode transmission

connection-oriented transmission (synonym)

The transmission of units of data from a source service access point to one or more destination service access points by means of a connection.
Märkus:
The connection is established prior to data transmission and released following data transmission.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur