[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.03.04

digitaalarvuti

raal (synonym)

kompuuter (synonym)

Arvuti, mida juhivad sisemiselt talletatud * programmid ning mis on võimeline kasutama ühist mäluseadet kogu programmi või ta osa jaoks ja ka programmide täitmiseks vajalike kõigi andmete või nende osa jaoks, täitma kasutaja kirjutatud või kasutaja määratud programme, sooritama kasutaja määratud menetlusi digitaalselt esitatud diskreetandmetega, kaasa arvatud aritmeetikatehted ja loogikatehted, ning täitma programme, mis täitmise ajal modifitseerivad end.
Märkus:
Inglise ja eesti keeles kasutatakse infotöötluses * digitaalarvuti ( digital computer) tähenduses sageli terminit arvuti ( computer).
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.04

digital computer

A computer that is controlled by internally stored * programs and that is capable of using common storage for all or part of a program and also for all or part of the data necessary for the execution of the programs; performing user-designated manipulation of digitally represented discrete data, including arithmetic operations and logic operations; and executing programs that modify themselves during their execution.
Märkus:
In English, in information processing, the term computer is often used to refer to a digital computer.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.10

digitaalesitus

digitaalkuju (synonym)

Muutuja kvanditud väärtuse diskreetesitus, s.t. arvu esitus numbritega, koos võimalike erimärkide ja tühikutega.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.10

digital representation

A discrete representation of a quantized value of a variable, that is, the representation of a number by digits, perhaps together with special characters and the space character.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.02.04

digitaalne

digitaal- (synonym)

number- (synonym)

Omane andmetele, mis koosnevad numbritest, samuti neid andmeid kasutavatele protsessidele ja funktsionaalüksustele.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.04

digital

Pertaining to data that consist of digits as well as to processes and functional units that use those data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.02.03

digitaalne signaal

digitaalsignaal (synonym)

Diskreetsignaal, milles andmed esitatakse lõpliku arvu täpselt määratletud diskreetsete väärtustega, mida üks ta tunnussuurustest võib omandada ajas.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.02.03

digital signal

A discrete signal in which data are represented by a finite number of well-defined discrete values that one of its characteristic quantities may take in time.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.18

digitaalpildindus

Stseeni * digitaal esituse loomise protsess.
Näide:
video pildi muundamine pikseliteks analoog-digitaalmuunduri abil.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.18

digital imaging

The process of creating a digital representation of a scene (30.01.18).
Näide:
The conversion of a video picture into pixels (13) by means of an analog-to-digital converter.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.02.03

digitaalpilt

Diskreetsete väärtuste vahemikega pikselitest koosnev pilt.
Näide:
pildi saab diskreetida ja kodeerida, kasutades diskreetseid paistvuse ja toonide väärtusi.
Märkus:
Vrd analoogpilt.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.03

digital image

An image (30.01.08) consisting of pixels (13) using ranges of discrete values.
Näide:
An image may be sampled and encoded using discrete values for brightnesses (30.05.07) and hues.
Märkus:
Contrast with analog image.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.09

digitaalsignatuur

Sõnumile lisatavad andmed, mis võimaldavad sõnumi saajal verifitseerida sõnumi allikat.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.09

digital signature

Data appended to a message, that allow the recipient of the message to verify the source and integrity of the message.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.06.14

digitaalvideoefekt

DVE (synonym)

Sidusredigeerimise meetod, mis manipuleerib ekraanil reaalajavideot.
Märkus:
DVE võib hõlmata piltide teisaldust, suurendamist või üksteise peale paigutamist.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.14

digital video effect

DVE (synonym)

An online editing technique that manipulates on screen a full video image.
Märkus:
DVE can involve moving, enlarging, or overlaying pictures.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.10

digitaalümbrik

Sõnumile lisatavad andmed, mis võimaldavad ettemääratud saajal verifitseerida sõnumi sisu.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.10

digital envelope

Data appended to a message, that allow the intended recipient to verify the content of the message.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.25

digitaator

digitaiser (synonym; vananenud)

Graafiline sisendseade geomeetriliste analoogandmete * konverteerimiseks * digitaal kujule.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.25

digitizer

graphics digitizer (synonym)

A graphical input unit for converting geometrical analog data into digital form.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.15

digiteerima

Digitaal kujul väljendama või esitama andmeid, mis ei ole diskreetandmed.
Näide:
Saama mingi füüsikalise suuruse väärtuse digitaalkuju selle väärtuse analoogkujust.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.15

to digitize

To express or represent in a digital form data that are not discrete data.
Näide:
To obtain a digital representation of the magnitude of a physical quantity from an analog representation of that magnitude.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur