[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.02.04

digitaalne

digitaal- (synonym)

number- (synonym)

Omane andmetele, mis koosnevad numbritest, samuti neid andmeid kasutavatele protsessidele ja funktsionaalüksustele.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.04

digital

Pertaining to data that consist of digits as well as to processes and functional units that use those data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.02.03

digitaalne signaal

digitaalsignaal (synonym)

Diskreetsignaal, milles andmed esitatakse lõpliku arvu täpselt määratletud diskreetsete väärtustega, mida üks ta tunnussuurustest võib omandada ajas.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.02.03

digital signal

A discrete signal in which data are represented by a finite number of well-defined discrete values that one of its characteristic quantities may take in time.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.18

digitaalpildindus

Stseeni * digitaal esituse loomise protsess.
Näide:
video pildi muundamine pikseliteks analoog-digitaalmuunduri abil.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.18

digital imaging

The process of creating a digital representation of a scene (30.01.18).
Näide:
The conversion of a video picture into pixels (13) by means of an analog-to-digital converter.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.02.03

digitaalpilt

Diskreetsete väärtuste vahemikega pikselitest koosnev pilt.
Näide:
pildi saab diskreetida ja kodeerida, kasutades diskreetseid paistvuse ja toonide väärtusi.
Märkus:
Vrd analoogpilt.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.03

digital image

An image (30.01.08) consisting of pixels (13) using ranges of discrete values.
Näide:
An image may be sampled and encoded using discrete values for brightnesses (30.05.07) and hues.
Märkus:
Contrast with analog image.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.09

digitaalsignatuur

Sõnumile lisatavad andmed, mis võimaldavad sõnumi saajal verifitseerida sõnumi allikat.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.09

digital signature

Data appended to a message, that allow the recipient of the message to verify the source and integrity of the message.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.06.14

digitaalvideoefekt

DVE (synonym)

Sidusredigeerimise meetod, mis manipuleerib ekraanil reaalajavideot.
Märkus:
DVE võib hõlmata piltide teisaldust, suurendamist või üksteise peale paigutamist.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.14

digital video effect

DVE (synonym)

An online editing technique that manipulates on screen a full video image.
Märkus:
DVE can involve moving, enlarging, or overlaying pictures.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.10

digitaalümbrik

Sõnumile lisatavad andmed, mis võimaldavad ettemääratud saajal verifitseerida sõnumi sisu.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.10

digital envelope

Data appended to a message, that allow the intended recipient to verify the content of the message.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.25

digitaator

digitaiser (synonym; vananenud)

Graafiline sisendseade geomeetriliste analoogandmete * konverteerimiseks * digitaal kujule.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.25

digitizer

graphics digitizer (synonym)

A graphical input unit for converting geometrical analog data into digital form.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.15

digiteerima

Digitaal kujul väljendama või esitama andmeid, mis ei ole diskreetandmed.
Näide:
Saama mingi füüsikalise suuruse väärtuse digitaalkuju selle väärtuse analoogkujust.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.15

to digitize

To express or represent in a digital form data that are not discrete data.
Näide:
To obtain a digital representation of the magnitude of a physical quantity from an analog representation of that magnitude.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.01

digiteeritud pilt

Digitaalesitus, millest saab genereerida pildi.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.01

digitized image

A digital representation from which a display image can be generated.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.04.04

dihhotoomotsing

Otsing, mille puhul andmeelementide * järjestatud kogum jagatakse kaheks teineteist välistavaks osaks, jättes ühe neist kõrvale; protsessi korratakse allesjäänud osaga, kuni otsing on lõppenud.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.04.04

dichotomizing search

A search in which an ordered set of data elements is partitioned into two mutually exclusive parts, one of which is rejected; the process is repeated on the accepted part until the search is completed.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur