Kõnesünteesikeskkond koondab endas eesti keele tekst-kõne sünteesi erinevaid variante, rakendusi, liideseid ja muid materjale, mis sünteesimiseks on loodud. Siin saab kuulata erinevaid eestikeelseid sünteeshääli (klõpsa värvilistel nägudel) ning laadida neid alla. Siit on võimalik alla laadida ka sünteesi kasutavaid rakendusi nii nutitelefonidele kui arvutitele.

Häälikupõhine HMM (HTS-hääled)

Häälikupõhine DNN (Merlin)

Laadi alla WAV

Laadi alla MP3

FoneemDNN (VITS)

Peeter
Lee
Indrek
Albert
Kalev
Kersti
Mari
Meelis
Vesta

Transformer-TTS (koostöös TÜ-ga)

Tähemärgipõhine HMM (Ossiani hääled)

Tähemärgipõhine DNN (DNN-hääled)

 

Vox populi

Selle heliraamatute genereerija ehk tekstide helindajaga saab muuta pikemaid digitaalseid tekste (nt raamatuid) helifailideks leheküljel: http://heliraamat.eki.ee/voxpopuli/.

Uued allalaetavad hääled Windowsi platvormile

EKIs on valminud uus eestikeelse kõnesünteesi liides Windowsi platvormile. Selle abil on võimalik eestikeelseid tehishääli kasutada kõigis Windowsi häälrakendustes. Kasutajal on võimalik valida meeshääle Tõnu ja naishääle Eva vahel ning lasta neil ette lugeda tekstifaile või veebilehti otse oma arvutist (vajalik on paigaldada veebibrauseris ja tekstitöötlusprogrammis teksti ettelugemist võimaldavad lisad). Tekst-kõne teisendajast on suur abi vaegnägijatel ja -lugejatel arvutist info hankimisel, sest allalaetavaid tehishääli saab kasutada ekraanilugejates.

Täiskasvanute hääled Eva ja Tõnu ning lastehääled Lee ja Luukas saab alla laadida 64-bitisele opsüsteemile setup_x64.msi või 32-bitisele opsüsteemile setup_x86.msi. Installeerimisest lähemalt kõnesünteesi lehel.

Uued allalaetavad hääled Mac-i OSX platvormile

Valminud on uus eestikeelse kõnesünteesi liides Mac-i OSX platvormile. Selle abil on võimalik eestikeelseid tehishääli kasutada kõigis Mac-i häälrakendustes. Kasutajal on võimalik valida meeshääle Tõnu ja naishääle Eva vahel ning lasta neil ette lugeda tekstifaile või veebilehti otse oma arvutist.

Hääli Eva ja Tõnu OSX-operatsioonisüsteemile saab alla laadida. Installeerimise täpsustused.

Mis on kõnesüntees?

Tekst-kõne süntees on inimlugemise analoogiks. Vaadeldes lugemist füsioloogia tasandil, näeme, et tegu on väga keeruka protsessiga. Joonisel on esitatud teksti häälega ettelugemise lihtsustatud skeem ja kujutatud inimese füsioloogilised organid, mis on kaasatud lugemisprotsessi.

tekst-kõne

Arvutil imiteeritav lihtsustatud lugemisprotsess eeldab oma sisendis digitaalset teksti. Edasi järgneb teksti lingvistiline töötlus ning siis juba ka sünteesimeetodist sõltuvad etapid, mille tulemusena lõpuks tekib kõne.