1. Eestikeelse kõnesünteesi väljatöötamist ning rakenduste ja liideste loomist on rahastanud erinevad riiklikud programmid:

 Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia 2018-2027" projekt:

  • Väljendusrikas ja mitmekesine eestikeelne kõnesüntees (2018-2022)

Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia 2011-2017" projektid:

Riiklik programm "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)"
Riiklik programm „Eesti keel ja rahvuslik mälu (2005)”
  • Tarkvara rakendusalad: "Kõne prosoodia statistiline modelleerimine eestikeelsele tekst-kõne sünteesile“

2. Kõnesünteesialaste probleemide uurimiseks on saadud ka Eesti Teadusfondi uurimistoetusi:

  • Kõnesünteesi kvaliteedi hindamine ja kasutajaliidesed eestikeelsele tekst-kõne sünteesile (2000-2001)
  • Grafeem-foneem teisendus ja prosoodia modelleerimine eesti keele kõnesüntesaatorile (1998-1999)
  • Eesti keele tekst-kõne süntesaator (1996-1997)

3. Hasartmängumaksu nõukogu rahastatud ühisprojekt koos Põhja-Eesti Pimedate Ühingu ja Eesti Pimedate Raamatukoguga.

  • Teabetekstide ja heliraamatute audiosüsteem nägemispuudega inimestele