Programseks kasutamiseks sobiv liides on teenus.eki.ee/synthub/. Synthub on klassikaline CGI liides, mis registreeritud kontot ega API võtit ei nõua, parameetrid on ainult v=[hääle number] ja t=[tekst], nt teenus.eki.ee/synthub/?v=458&t=tere%20talv. Vastus pole mitte helifail, vaid JSONi struktuur linkidega valmis helifailidele: {"wav":"https://koneveeb.ee/syntees/wave/hub1701337491.94075_1118.wav","mp3":"https://koneveeb.ee/syntees/wave/hub1701337491.94075_1118.mp3"}

Registreeritud hääled

Oma vajadusteks sobiv hääl valige Kõnesünteesi kodulehel. Mitte kõik hääled ei pruugi sobida suuremahuliseks tööks, mõni ühe või teise meetodi katsetuse tulemusel loodud sünteesimootor on loomu poolest aeglasem (sel juhul on aeglased ka teised sama sama mootoriga hääled). Samal põhjusel ei saa ka hinnata, kui suuri tekstilõike on võimalik sünteesi saata. Liiga suur tekst võib lihtsalt vastuseta jääda.

Häälte nimed korduvad põhjusega – tegemist ongi samade diktoritega, küll aga erineb sünteesimeetod.

foneemHMM (HTS)

 • 50 Eva
 • 51 Tõnu
 • 52 Liisi
 • 53 Riina
 • 54 Meelis
 • 55 Kihnu
 • 56 Lee (lapsehääl)
 • 57 Liivika
 • 58 Peeter
 • 59 Tambet

TransformerTTS

 • 304 Külli
 • 404 Peeter

foneemDNN (Merlin)

 • 450 Tõnu
 • 451 Indrek
 • 452 Külli
 • 453 Liivika
 • 454 Peeter
 • 455 Tambet
 • 456 Liisi
 • 457 Riina
 • 458 Lee (lapsehääl)
 • 459 Tambet (otsekõne)
 • 461 Andreas (spontaanne)

foneemDNN (VITS)

 • 471 Indrek
 • 472 Külli
 • 473 Liivika
 • 474 Peeter
 • 478 Lee (lapsehääl)
 • 479 Tambet
 • 480 Albert
 • 481 Kalev
 • 482 Kersti
 • 483 Mari
 • 484 Meelis
 • 485 Vesta