Emotsioonide modelleerimine HTS parameetrilisel sünteesil

 Järgnevates näidetes on püütud emotsioone modelleerida nii, et muudetakse sünteesi käigus parameetrite (kõnetempo, põhitoon, põhitooni ulatus ja kõneintensiivsus) väärtusi. Kõiki emotsioone on sünteesitud kolme mudeli (M1, M2 ja M3) järgi.

Meeshääl 

kuulake
neutraalne/neutral
kuulake
rõõm / joy  (M1)  
kuulake
 rõõm / joy (M2)  
kuulake
rõõm / joy (M3) 
kuulake
kurbus / sadness (M1)  
kuulake
kurbus / sadness (M2)  
kuulake
kurbus / sadness (M3)  
kuulake
viha / anger (M1)
kuulake
viha / anger (M2)
kuulake
viha / anger (M3)

 

 

 


 

  

 

 

 Naishääl 

 

kuulake
neutraalne/neutral
kuulake
rõõm / joy  (M1)  
kuulake
 rõõm / joy (M2)  
kuulake
rõõm / joy (M3) 
kuulake
kurbus / sadness (M1)  
kuulake
kurbus / sadness (M2)  
kuulake
kurbus / sadness (M3)  
kuulake
viha / anger (M1)
kuulake
viha / anger (M2)
kuulake
viha / anger (M3)