Sellelt lehelt saad alla laadida ja installeerida erinevaid eestikeelseid sünteeshääli. Uuemad hääled on eespool. Sünteeshäälte paigaldamine on vajalik ekraanilugeja või muude rakenduste tööks.

1. HTS-hääled

Pärast faili install_eki_sapi5_13111815.exe paigaldamist tuleb juhtpaneelis (Control panel) otsida üles „kõnesünteesi sätete muutmine“ (Change text to speech settings).

2. Üksuste valikul põhinevad hääled

3. eSpeak hääl

4. Mbrola difoonsüntesaator