29.09.1998
EKI KNAB

1997. aasta asulareformi statistikat
Statistics of the reform of the list of populated places 1997

(Muudatused võrreldes 1977. a kehtestatud nimistuga. Lõplikud andmed, lisaks arvesse võetud muudatused 1998. a juunis. / Changes as compared to the list of 1977. Final data, incl. changes made in June 1998.)

(Vt ka asustusnimede töörühma koosolekute koondprotokolli)

Maakond / CountyAsulaid 1977-1997¹/ Populated places 1977-1997¹ Nimistusse lisandub / Names added Nimi muutub / Names changed Nimistust kaob / Names deleted Asulaid 1998¹ / Populated places 1998¹ (1977. a eelsest nimistust
taastamata jäävaid
asulaid) / (Number of places not restored from the pre-1977 list)
Harjumaa 345 56 1 1 400 (236)
Hiiumaa 90 95 - 1 184 (12)
Ida-Virumaa 18537 - - 222(135)
Jõgevamaa 217 13 - 1 229 (170)
Järvamaa 165 35 - 1 199 (143)
Läänemaa 160 82 28² 4 238 (122)
Lääne-Virumaa 315 551 2368(300)
Põlvamaa 225 12 - - 237(197)
Pärnumaa 246 85 1 2 329(288)
Raplamaa 204 71 3 2 273(167)
Saaremaa265 245 9 10 500(59)
Tartumaa 326 22 2 1 347(163)
Valgamaa 154 - - - 154(170)
Viljandimaa 262 - 2 1 261(234)
Võrumaa 291 281 32³ 4568 (337)
EESTI 3450 1089 80 30 4509(2733)

¹ - alevid, alevikud, külad / boroughs, small boroughs, villages
² - sh 15 asulat saavad rööpnime / incl. 15 populated places with a parallel name
³ - sh 1 asula saab rööpnime / incl. 1 populated place with a parallel name

Kehtivas nimistus (seisuga juuni 1998) on 4510 asulat, sh

The new list (as of June 1998) contains 4510 populated places, incl.