Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kohanimeekspertide rühm
Balti jaotise 3. istung
Vilnius, 16.-17. novembril 2000

PÄEVAKORD

inglise k-s | leedu k-s | vene k-s

16. NOVEMBER
8.00–9.00 Osavõtjate registreerimine (A. Juozapavičiaus g. 13-220)
9.00 Istungi avamine
Tervitussõnavõtt
D. Mikulėnienė, Leedu Vabariigi Seimase riikliku leedu keele komisjoni esimees
Läti, Eesti ja Venemaa esindajad
Päevakorra arutelu
9.45 P. Päll. Ülevaade UNGEGNi 20. istungist New Yorgis (jaanuaris 2000)
Küsimused
10.10 Z. Goba. Muljeid rahusvaheliselt sümpoosionilt „GeoNames 2000" Frankfurdis
Küsimused
10.30 Kohanimede riiklik normimine
M. Razmukaitė. Märkusi Leedu kohanimede normimise kohta
E. Sepp, T. Pikner, P. Päll, H. Laasi. Eesti kohanimenõukogu tegevusest ja kohanimeseaduse rakendamise kogemustest
E. Sepp. Eesti haldusterritoriaalse reformi kavadest ja nende seostest kohanimedega
V. Boginski. Ülevaade kohanimede normimise alal tehtust Venemaa Föderatsioonis
Küsimused
11.15 Kohvipaus
11.30Kohanimede välikogumine ja töötlus
D. Mardosienė. Toponüümid Leedu ametlikel kaartidel ja kartograafilistes andmebaasides
Z. Goba. Kohanimed Läti satelliitkaardil (1 : 50000) ja mõnes kohanimede sõnastikus
T. Raudsepp. Kohanimede allikad ja nimede kasutamine kaardil
L. Bilkis. Tähtsaimate Leedu kohanimekogude lühikirjeldus
Küsimused
12.30 Kohanimesid käsitleva Soome telesaate esitus
13.10 Lõunavaheaeg
14.00 T. Duksa. Leedu mere- ja lennunavigatsioonikaartidel esinevate kohanimede õigekirja põhimõtted
A. Brukas. Metsakatastri koostamine ja kasutamine
R. Girkus. Järvenimed Leedu topograafilistel kaartidel
Küsimused
14.40 Kohvipaus
15.00Eksonüümid ja nende vähendamise võimalused
O. Bušs. Traditsioonilised kohanimed (eksonüümid) läti keeles. [Foto.]
P. Päll. Eesti eksonüümid uusimates väljaannetes (sõnastikes, kaartidel) [Foto.]
M. Razmukaitė. Traditsioonilised kohanimed (eksonüümid) leedu keeles
V. Butkus. Võõrkohanimede kirjutusviisi traditsioonist
16.10–16.30 Võõrkohanimede kirjutamise põhimõtted, transkriptsiooni- ja latinisatsioonisüsteemid
Arutlust juhib J. Palionytė, leedu keele komisjoni aseesimees
V. Boginski. Ülevaade latinisatsioonisüsteemi kasutamisest Venemaa Föderatsioonis
18.00 ooper „Don Carlos"
17. NOVEMBER
9.00 Päevakorra lühiarutelu
9.20Murdeliste kohanimede normimine
L. Leikuma. Latgale kohanimede ortograafia probleeme
Z. Cekula. Latgale kohanimed Läti Maa-ametis koostatud kaartidel
E. Saar. Võru kohanimed Eesti põhikaardil (1 : 20000)
Küsimused
10.00 Kohanimede andmebaasid
V. Boginski. Ülevaade Venemaa Föderatsiooni riikliku kohanimekataloogi koostamise ettevalmistustest
J. Aleknavičius. Toponüümid Leedu elektroonilistes registrites
M. Šterna. Läti kohanimede andmebaas Läti Maa-ametis
M. Lakson. Ettevalmistused riigi kohanimeregistri loomiseks Eestis
Küsimused
10.40 Kohvipaus
11.00 V. Strautniece. Ettevalmistused ÜRO 8. kohanimekorralduskonverentsiks (Berliinis 2002. a) (10 min.)
Küsimused
UNGEGNi Balti jaotise esimehe ja aseesimehe valimine
UNGEGNi Balti jaotise töökava (30 min)
Muud küsimused
12.30 Istungi lõpetamine
13.00 Lõuna
14.00 Ekskursioon [Foto.]