TUTVUSTUS   OTSIABI   STATISTIKA   KOGUDE LOEND   SEDELITE ÕPETUS (pdf)   SOOME-UGRI TRANSKRIPTSIOON (pdf)

Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteek


amb ann ans aud emm hag han har hel hjn hlj hls hmd hää iis jaa jjn jmd juu jõe jõh
jäm jür kaa kad kam kan kei khk khn kir kjn kod koe kos kra krj krk krl kse ksi kul
kuu kõp käi kär lai lei lih liivi lng luk lut [lüg] mar mih mmg muh mus mär nis noa nõo
ote pai pal pee pha phl pil pjg plt plv pst puh pär pöi rak ran rap rei rid ris ruh
rõn rõu räp saa san se sim sjn tln tmr tor trm trv tõs tür urv vai val var vas vdj
vig vil vjg vll vmr vng vor võn vän äks üld

ainult tähed            ekiesvilbastevarep       kaardidfotod       tabelina        

eki1 es1 es2 es3 [varep2]

aa+1 aa+2 aidu aidu-liiva aidu-nõmme aruvälja erra-liiva erra-matka erra+1 erra+2
erra+sovhoosi+keskus hirmuse hirmuse+as ilmaste irvala jabara jalastu kalmeistri kaunurme kestla
kestla-ahu kestla-oidu kiviõli kolga-saka koljala koolma kopli kulja kõrkküla liimala
lipu lohkuse lüganuse-matka lüganuse+alevik lüganuse+kn+1 lüganuse+kn+2 lümatu maidla maidla+kn+1 maidla+kn+2
mehide moldova mustmätta oandu ojamaa ontika-saka piilse puisma purtse purtse-liiva
purtse-matka purtse-uueküla purtse+as püssi+as rebu rääsa saka saka+as salaküla savala
sirtsi sonda+kn+1 sonda+kn+2 soonurme sope suttermu tagama tarumaa uniküla uuemõisa
vainu vana-sonda varinurme varinurme+as varja veneoja virunurme voorepera